Dąbrowa Górnicza, Lengyelország

Akademia WSB

A felsőoktatási intézmény típusa: közgazdasági
Státusz: nem állami

I. Bachelor fokozat
Tanulmányok
Teljes időtartamú
Nem teljes időtartamú
ProjektmenedzsmentAz előadások nyelve: angol
Filologia angielskaAz előadások nyelve: angol
Filologia angielska z językiem chińskimAz előadások nyelve: angol
Filologia angielska z językiem hiszpańskimAz előadások nyelve: angol
Filologia angielska z językiem niemieckimAz előadások nyelve: angol
Filologia angielska z językiem rosyjskimAz előadások nyelve: angol
Język angielski w biznesie i w turystyceAz előadások nyelve: angol
Język angielski w edukacji przedszkolnejAz előadások nyelve: angol
TłumaczeniowaAz előadások nyelve: angol
Finance managementAz előadások nyelve: angol
International BusinessAz előadások nyelve: angol
International business, trade & marketingAz előadások nyelve: angol
International TourismAz előadások nyelve: angol
Marketing and sales managementAz előadások nyelve: angol
Mobile and Cloud computingAz előadások nyelve: angol
Psychology in businessAz előadások nyelve: angol
Security and continuity of ITAz előadások nyelve: angol
KözgazdaságtanAz előadások nyelve: lengyel
Analityk rynkuAz előadások nyelve: lengyel
Bankowość i ubezpieczeniaAz előadások nyelve: lengyel
Ekonomia menedżerskaAz előadások nyelve: lengyel
Przedsiębiorczość i e-biznesAz előadások nyelve: lengyel
MenedzsmentAz előadások nyelve: lengyel
ProjektmenedzsmentAz előadások nyelve: lengyel
Vállalkozás igazgatásaAz előadások nyelve: lengyel
Kadry i płace w praktyceAz előadások nyelve: lengyel
Marketing i zarządzanie sprzedażąAz előadások nyelve: lengyel
Menedżer jakościAz előadások nyelve: lengyel
Psychologia w biznesieAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie miastemAz előadások nyelve: lengyel
Nemzetközi kapcsolatokAz előadások nyelve: lengyel
Nemzetközi kereskedelemAz előadások nyelve: lengyel
Biznes i marketing międzynarodowyAz előadások nyelve: lengyel
Dyplomacja i komunikacja międzynarodowaAz előadások nyelve: lengyel
Media i komunikacja międzynarodowaAz előadások nyelve: lengyel
Projekty w biznesie międzynarodowymAz előadások nyelve: lengyel
PedagógiaAz előadások nyelve: lengyel
ResocjalizacjaAz előadások nyelve: lengyel
Wczesne wspomaganie rozwojuAz előadások nyelve: lengyel
SzociológiaAz előadások nyelve: lengyel
Doradztwo zawodoweAz előadások nyelve: lengyel
Socjologia biznesu i zachowań konsumenckichAz előadások nyelve: lengyel
Socjologia Internetu i społeczności wirtualnychAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie zasobami ludzkimiAz előadások nyelve: lengyel
AdministracjaAz előadások nyelve: lengyel
Bezpieczeństwo informacji w administracji i w biznesieAz előadások nyelve: lengyel
Prawo pracy i ubezpieczenia społeczneAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie publiczne i e-administracjaAz előadások nyelve: lengyel
Bezpieczeństwo narodoweAz előadások nyelve: lengyel
Bezpieczeństwo antyterrorystyczneAz előadások nyelve: lengyel
Bezpieczeństwo w ochronie przeciwpożarowejAz előadások nyelve: lengyel
KryminalistykaAz előadások nyelve: lengyel
Policja w systemie bezpieczeństwa publicznegoAz előadások nyelve: lengyel
Służby graniczne w bezpieczeństwie państwaAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych z elementami ratownictwaAz előadások nyelve: lengyel
Filologia angielskaAz előadások nyelve: lengyel
Finanse i rachunkowośćAz előadások nyelve: lengyel
Analityk rynków finansowychAz előadások nyelve: lengyel
Finanse na rynkach międzynarodowychAz előadások nyelve: lengyel
Finanse przedsiębiorstwAz előadások nyelve: lengyel
Rachunkowość i podatkiAz előadások nyelve: lengyel
KosmetologiaAz előadások nyelve: lengyel
Ratownictwo medyczneAz előadások nyelve: lengyel
Международный бизнесAz előadások nyelve: orosz

I. Engineering fokozat
Tanulmányok
Teljes időtartamú
Nem teljes időtartamú
InformatikaAz előadások nyelve: lengyel
Aplikacje webowe i mobilneAz előadások nyelve: lengyel
Bezpieczeństwo danych i informatyka śledczaAz előadások nyelve: lengyel
Grafika komputerowa i elementy rzeczywistości mieszanejAz előadások nyelve: lengyel
Inżynieria internetu rzeczyAz előadások nyelve: lengyel
Sieci komputerowe i bazy danychAz előadások nyelve: lengyel
LogistykaAz előadások nyelve: lengyel
Inżynier optymalizacji i symulacjiAz előadások nyelve: lengyel
Logistyka w biznesieAz előadások nyelve: lengyelDuális képzés
Transport i spedycjaAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracyAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie jakością w produkcji i usługachAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie zakupami, magazynami i centrami logistycznymiAz előadások nyelve: lengyel
TransportAz előadások nyelve: lengyel
Inżynieria bezpieczeństwa w transporcieAz előadások nyelve: lengyel
Inżynieria i bezpieczeństwo w transporcie szynowymAz előadások nyelve: lengyel
Transport w sytuacjach kryzysowychAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie lotniczymAz előadások nyelve: lengyel

Egységes magiszteri
Tanulmányok
Teljes időtartamú
Nem teljes időtartamú
FizjoterapiaAz előadások nyelve: lengyel
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaAz előadások nyelve: lengyel

II. Magiszter fokozat
Tanulmányok
Teljes időtartamú
Nem teljes időtartamú
Data ScientistAz előadások nyelve: angol
International BusinessAz előadások nyelve: angol
IT Project ManagerAz előadások nyelve: angol
IT SecurityAz előadások nyelve: angol
InformatikaAz előadások nyelve: lengyel
Bezpieczeństwo teleinformatyczneAz előadások nyelve: lengyel
Chmura obliczeniowaAz előadások nyelve: lengyel
Rozproszone systemy telemetryczneAz előadások nyelve: lengyel
Technologie multimedialneAz előadások nyelve: lengyel
MenedzsmentAz előadások nyelve: lengyel
Analityk danych biznesowychAz előadások nyelve: lengyel
Kadry i płace w praktyceAz előadások nyelve: lengyel
Menedżer jakościAz előadások nyelve: lengyel
Menedżer logistykiAz előadások nyelve: lengyel
Menedżer sprzedażyAz előadások nyelve: lengyel
Psychologia bezpieczeństwa i organizacji pracyAz előadások nyelve: lengyel
Psychologia menedżerskaAz előadások nyelve: lengyel
Rachunkowość i podatki w zarządzaniu przedsiębiorstwemAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracyAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie menedżerskieAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie projektami biznesowymi, publicznymi i społecznymiAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie zasobami ludzkimiAz előadások nyelve: lengyel
PedagógiaAz előadások nyelve: lengyel
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami logopediiAz előadások nyelve: lengyel
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami terapii pedagogicznejAz előadások nyelve: lengyel
Prewencja i interwencja w sytuacji kryzysowejAz előadások nyelve: lengyel
Resocjalizacja z profilaktyką społecznąAz előadások nyelve: lengyel
Bezpieczeństwo narodoweAz előadások nyelve: lengyel
Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowychAz előadások nyelve: lengyel
Kryminalistyka i techniki śledczeAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowychAz előadások nyelve: lengyel
TransportAz előadások nyelve: lengyel
Bezpieczeństwo i obsługa pasażera w transporcie lotniczymAz előadások nyelve: lengyel
Bezpieczeństwo w transporcie szynowymAz előadások nyelve: lengyel
Bezpieczeństwo, logistyka i spedycja w transporcieAz előadások nyelve: lengyel
Organizacja i technika transportu szynowegoAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie i sytuacjach kryzysowychAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie finansami i rachunkowośćAz előadások nyelve: lengyel

Doktori tanulmányoktöbb »
Pedagógia Az előadások nyelve: lengyel
Nauki o bezpieczeństwie Az előadások nyelve: lengyel
Nauki o zarządzaniu i jakości Az előadások nyelve: lengyel

MBAtöbb »
Professional Program in Business Administration Az előadások nyelve: angol
Executive MBA Az előadások nyelve: lengyel
Executive MBA dla branży wodociągowej Az előadások nyelve: lengyelTávoktatás
Master of Business Administration (Partner kierunku: EY Academy of Business) Az előadások nyelve: lengyelTávoktatás
MBA Industry 5.0 Az előadások nyelve: lengyel
MBA w placówkach ochrony zdrowia Az előadások nyelve: lengyel

Posztgraduális tanulmányoktöbb »
Közigazgatás Az előadások nyelve: lengyelTávoktatás
Akademia Administratorów CISCO Az előadások nyelve: lengyel
Akademia Firm Rodzinnych Nowej Generacji Az előadások nyelve: lengyel
Akademia Lean Management Az előadások nyelve: lengyel
Akademia Menedżera Sprzedaży Az előadások nyelve: lengyel
Akademia Menedżerów IT Az előadások nyelve: lengyel
Akademia Profesjonalnego Coachingu Az előadások nyelve: lengyel
Akademia Profesjonalnego Mediatora - mediacje sądowe i pozasądowe Az előadások nyelve: lengyel
Akademia trenera biznesu Az előadások nyelve: lengyel
Arteterapia Az előadások nyelve: lengyel
Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwie i administracji publicznej Az előadások nyelve: lengyel
Bibliotekoznawstwo - studia kwalifikacyjne Az előadások nyelve: lengyelTávoktatás
Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych Az előadások nyelve: lengyel
Business Development - coaching, konsulting, mentoring Az előadások nyelve: lengyel
Cloud Computing Az előadások nyelve: lengyel
Compliance officer - audyt i compliance w przedsiębiorstwie Az előadások nyelve: lengyel
Controling i audit w przedsiębiorstwie Az előadások nyelve: lengyel
Data Scientist - Big Data i systemy zaawansowanej analizy danych Az előadások nyelve: lengyel
Doradca podatkowy Az előadások nyelve: lengyelTávoktatás
Doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachingu - studia kwalifikacyjne Az előadások nyelve: lengyelTávoktatás
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych Az előadások nyelve: lengyelTávoktatás
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) - studia kwalifikacyjne Az előadások nyelve: lengyelTávoktatás
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) - studia kwalifikacyjne Az előadások nyelve: lengyel
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych Az előadások nyelve: lengyel
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika) Az előadások nyelve: lengyel
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika) - dla pedagogów specjalnych Az előadások nyelve: lengyel
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - studia kwalifikacyjne Az előadások nyelve: lengyel
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych Az előadások nyelve: lengyel
Grafika komputerowa i multimedia Az előadások nyelve: lengyel
HR Business Partner Az előadások nyelve: lengyelTávoktatás
Human Smart Cities Az előadások nyelve: lengyel
Infrastruktura i sterowanie ruchem kolejowym Az előadások nyelve: lengyel
Integracja sensoryczna Az előadások nyelve: lengyel
Interdyscyplinarna diagnoza, stymulacja i terapia dzieci od urodzenia do 3 roku życia Az előadások nyelve: lengyel
Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej - studia kwalifikacyjne Az előadások nyelve: lengyel
Kadry i płace w praktyce Az előadások nyelve: lengyel
Korekcja wad postawy Az előadások nyelve: lengyel
Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości Az előadások nyelve: lengyel
Kwalifikacyjne pedagogiczne studia podyplomowe Az előadások nyelve: lengyelTávoktatás
Logistyka i spedycja dla nauczycieli - studia kwalifikacyjne Az előadások nyelve: lengyel
Logistyka i spedycja w transporcie kolejowym Az előadások nyelve: lengyel
Logopedia - studia kwalifikacyjne Az előadások nyelve: lengyel
Logopedia - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych Az előadások nyelve: lengyel
Master Class of Mediation - poziom zaawansowany Az előadások nyelve: lengyel
Master Coaching - Zaawansowane narzędzia coachingowe Az előadások nyelve: lengyel
Master Sales - Akademia Menedżera Sprzedaży Az előadások nyelve: lengyel
Menedżer Contact Center i Customer Service Az előadások nyelve: lengyel
Menedżer Jakości Az előadások nyelve: lengyelTávoktatás
Menedżer Logistyki Az előadások nyelve: lengyelTávoktatás
Menedżer w świecie VUCA Az előadások nyelve: lengyelTávoktatás
Negocjacje w biznesie Az előadások nyelve: lengyel
Neurologopedia Az előadások nyelve: lengyel
Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie - Inspektor ochrony danych Az előadások nyelve: lengyelTávoktatás
Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej - szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej Az előadások nyelve: lengyel
Pedagogika korekcyjna - studia kwalifikacyjne Az előadások nyelve: lengyel
Pedagogika korekcyjna - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych Az előadások nyelve: lengyel
Podyplomowe studia wyceny i gospodarki nieruchomościami Az előadások nyelve: lengyel
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Az előadások nyelve: lengyel
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Az előadások nyelve: lengyelTávoktatás
Prawo w zarządzaniu Az előadások nyelve: lengyelTávoktatás
Prawo zamówień publicznych Az előadások nyelve: lengyel
Psychologia przywództwa Az előadások nyelve: lengyelTávoktatás
Psychologia zdrowia i rozwoju Az előadások nyelve: lengyel
Rachunkowość i finanse Az előadások nyelve: lengyelTávoktatás
Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno - ruchowym dzieci - studia kwalifikacyjne Az előadások nyelve: lengyel
Sieci komputerowe i Internet rzeczy Az előadások nyelve: lengyel
Technologia informacyjna i informatyka w szkole - studia kwalifikacyjne Az előadások nyelve: lengyel
Terapia manualna Az előadások nyelve: lengyel
Transport i spedycja - CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W DROGOWYM TRANSPORCIE RZECZY/OSÓB Az előadások nyelve: lengyel
Trener zdrowego stylu życia Az előadások nyelve: lengyel
Tutoring i mentoring w edukacji i biznesie Az előadások nyelve: lengyel
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - studia kwalifikacyjne Az előadások nyelve: lengyelTávoktatás
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych Az előadások nyelve: lengyelTávoktatás
Wychowanie do życia w rodzinie-kwalifikacyjne studia podyplomowe Az előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy - patronat TÜV Nord Az előadások nyelve: lengyelTávoktatás
Zarządzanie bezpieczeństwem transportu w sytuacjach kryzysowych Az előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie cyberbezpieczeństwem Az előadások nyelve: lengyelTávoktatás
Zarządzanie kapitałem ludzkim Az előadások nyelve: lengyelTávoktatás
Zarządzanie nieruchomościami Az előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie projektami Az előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie ryzykiem w transporcie Az előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie w oświacie Az előadások nyelve: lengyelTávoktatás
Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym Az előadások nyelve: lengyel

Karoktöbb »
Wydział Nauk Stosowanych

Vidéki központok
Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w CieszynieCieszyn
Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w KrakowieKrakkó (Kraków)
Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w OlkuszuOlkusz
Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w ŻywcuŻywiec

Az egyetem www honlapja:
www.wsb.edu.pl

Térkép

« vissza - Egyetemek
Privacy Policy