Krakkó (Kraków), Lengyelország

Akademia Ignatianum w Krakowie

A felsőoktatási intézmény típusa: egyéb főiskolák
Státusz: állami

I. Bachelor fokozat
Tanulmányok
Teljes időtartamú
Nem teljes időtartamú
FilozófiaAz előadások nyelve: lengyel
Etyka i coachingAz előadások nyelve: lengyel
Filozofia klasyczna i współczesnaAz előadások nyelve: lengyel
Filozofia, Chrześcijaństwo i kultura współczesnaAz előadások nyelve: lengyel
PedagógiaAz előadások nyelve: lengyel
LogopediaAz előadások nyelve: lengyel
Pedagogika szkolna z profilaktyką społecznąAz előadások nyelve: lengyel
Resocjalizacja kreującaAz előadások nyelve: lengyel
Administracja i polityka publicznaAz előadások nyelve: lengyel
Administration and Public Policy in the European UnionAz előadások nyelve: angol
Administracja publiczna i służby państwoweAz előadások nyelve: lengyel
Administracja samorządowa i fundusze europejskieAz előadások nyelve: lengyel
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaAz előadások nyelve: lengyel
Dziennikarstwo internetoweAz előadások nyelve: lengyel
Dziennikarstwo prasoweAz előadások nyelve: lengyel
Dziennikarstwo radioweAz előadások nyelve: lengyel
Dziennikarstwo telewizyjneAz előadások nyelve: lengyel
Filologia angielskaAz előadások nyelve: lengyel
Komunikacja międzykulturowa w biznesieAz előadások nyelve: lengyel
Nauczanie języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowychAz előadások nyelve: lengyel
Redakcja tekstów anglojęzycznychAz előadások nyelve: lengyel
KulturoznawstwoAz előadások nyelve: lengyel
Cyberkultura i mediaAz előadások nyelve: lengyel
Dziedzictwo kulturowe: zarządzanie i promocjaAz előadások nyelve: lengyel
Sztuki wizualneAz előadások nyelve: lengyel
Nauki o polityceAz előadások nyelve: lengyel
KözbiztonságAz előadások nyelve: lengyel
CyberbezpieczeństwoAz előadások nyelve: lengyel
Public relations i marketing politycznyAz előadások nyelve: lengyel
Turystyka i rekreacjaAz előadások nyelve: lengyel
Arteterapia w animacji kulturyAz előadások nyelve: lengyel
Turystyka biznesowa i kwalifikacyjnaAz előadások nyelve: lengyel
Turystyka międzynarodowa i regionalnaAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznejAz előadások nyelve: lengyel
Infobrokering i zarządzanie informacjąAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie w administracji publicznejAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie w instytucjach kościelnychAz előadások nyelve: lengyel

Egységes magiszteri
Tanulmányok
Teljes időtartamú
Nem teljes időtartamú
PszichológiaAz előadások nyelve: lengyel
PsychokryminologiaAz előadások nyelve: lengyel
Psychologia klinicznaAz előadások nyelve: lengyel
Psychologia zarządzaniaAz előadások nyelve: lengyel
Wspomaganie rozwojuAz előadások nyelve: lengyel
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaAz előadások nyelve: lengyel

II. Magiszter fokozat
Tanulmányok
Teljes időtartamú
Nem teljes időtartamú
FilozófiaAz előadások nyelve: lengyel
Etyka i coachingAz előadások nyelve: lengyel
PedagógiaAz előadások nyelve: lengyel
Logopedia z komunikacją społecznąAz előadások nyelve: lengyel
Opieka nad małym dzieckiem z pedagogiką montessoriAz előadások nyelve: lengyel
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaAz előadások nyelve: lengyel
Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysowąAz előadások nyelve: lengyel
Pedagogika szkolna z terapią pedagogicznąAz előadások nyelve: lengyel
Administracja i polityka publicznaAz előadások nyelve: lengyel
Administracja rządowa i tworzenie polityk publicznychAz előadások nyelve: lengyel
Administracja samorządowa i rozwój lokalnyAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie kapitałem ludzkimAz előadások nyelve: lengyel
ArteterapiaAz előadások nyelve: lengyel
Arteterapia w procesie wspomagania rozwojuAz előadások nyelve: lengyel
Arteterapia z twórczą resocjalizacjąAz előadások nyelve: lengyel
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaAz előadások nyelve: lengyel
Dziennikarstwo międzykulturoweAz előadások nyelve: lengyel
Dziennikarstwo śledczeAz előadások nyelve: lengyel
Dziennikarstwo w mediach cyfrowychAz előadások nyelve: lengyel
Filologia angielskaAz előadások nyelve: lengyel
Komunikacja w biznesie z językiem angielskim i językiem hiszpańskimAz előadások nyelve: lengyel
Komunikacja w biznesie z językiem angielskim i językiem niemieckimAz előadások nyelve: lengyel
Nauczanie języka angielskiego w szkołach ponadpodstawowychAz előadások nyelve: lengyel
KulturoznawstwoAz előadások nyelve: lengyel
Sztuki wizualne i cyberkulturaAz előadások nyelve: lengyel
Turystyka międzynarodowaAz előadások nyelve: lengyel

Doktori tanulmányoktöbb »
Filozófia Az előadások nyelve: lengyel
Pedagógia Az előadások nyelve: lengyel
Nauki o kulturze i religii Az előadások nyelve: lengyel
Nauki o polityce i administracji Az előadások nyelve: lengyel

Posztgraduális tanulmányoktöbb »
Közbiztonság Az előadások nyelve: lengyel
Közigazgatás Az előadások nyelve: lengyel
Arteterapia w animacji kultury Az előadások nyelve: lengyel
Budżety obywatelskie, konsultacje społeczne, demokracja lokalna Az előadások nyelve: lengyel
Cyberbezpieczeństwo Az előadások nyelve: lengyel
Katecheza przedszkolna Az előadások nyelve: lengyel
Logopedia Az előadások nyelve: lengyel
Ochrona danych osobowych – Inspektor Ochrony Danych Az előadások nyelve: lengyel
Organizacja i zarządzanie w oświacie Az előadások nyelve: lengyel
Profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży Az előadások nyelve: lengyel
Technologie internetowe w polityce Az előadások nyelve: lengyel
Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi Az előadások nyelve: lengyel

Karoktöbb »
Międzywydziałowe Studium Języków Obcych
Wydział Filozoficzny
Wydział Pedagogiczny

Az egyetem www honlapja: www.ignatianum.edu.pl

Térkép

YouTube

« vissza - Egyetemek
Privacy Policy