Łódź, Lengyelország

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

A felsőoktatási intézmény típusa: egyéb főiskolák
Státusz: nem állami

I. Bachelor fokozat
Tanulmányok
Teljes időtartamú
Nem teljes időtartamú
KriminológiaAz előadások nyelve: lengyelTávoktatás
Przestępczość i patologie społeczneAz előadások nyelve: lengyelTávoktatás
PsychokryminalistykaAz előadások nyelve: lengyelTávoktatás
PedagógiaAz előadások nyelve: lengyelTávoktatás
Asystent osoby starszej z elementami andragogikiAz előadások nyelve: lengyelTávoktatás
CoachingAz előadások nyelve: lengyelTávoktatás
Opieka żłobkowa z pedagogiką MontessoriAz előadások nyelve: lengyelTávoktatás
Pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapiiAz előadások nyelve: lengyelTávoktatás
DietetykaAz előadások nyelve: lengyel
Dietetyka medycznaAz előadások nyelve: lengyel
Dietetyka sportowaAz előadások nyelve: lengyel
PsychodietetykaAz előadások nyelve: lengyel
KosmetologiaAz előadások nyelve: lengyel
Kosmetologia estetyczna w praktyceAz előadások nyelve: lengyel
PodologiaAz előadások nyelve: lengyel
SPA i odnowa biologiczna z elementami dietetykiAz előadások nyelve: lengyel

Egységes magiszteri
Tanulmányok
Teljes időtartamú
Nem teljes időtartamú
PszichológiaAz előadások nyelve: lengyelTávoktatás
Psychologia biznesuAz előadások nyelve: lengyelTávoktatás
Psychologia klinicznaAz előadások nyelve: lengyelTávoktatás
Psychologia społeczno-wychowawczaAz előadások nyelve: lengyelTávoktatás
PrawoAz előadások nyelve: lengyelTávoktatás
Prawo finansowo-gospodarze z elementami prawa podatkowegoAz előadások nyelve: lengyelTávoktatás
Prawo medyczneAz előadások nyelve: lengyelTávoktatás
Prawo sądoweAz előadások nyelve: lengyelTávoktatás

II. Magiszter fokozat
Tanulmányok
Teljes időtartamú
Nem teljes időtartamú
PedagógiaAz előadások nyelve: lengyelTávoktatás
Inżynieria społecznaAz előadások nyelve: lengyelTávoktatás
Menedżer projektów społeczno-kulturalnychAz előadások nyelve: lengyelTávoktatás
Opiekun osoby starszejAz előadások nyelve: lengyelTávoktatás
Pedagogika opieki i wychowaniaAz előadások nyelve: lengyelTávoktatás
PsychopedagogikaAz előadások nyelve: lengyelTávoktatás
Resocjalizacja w środowisku otwartymAz előadások nyelve: lengyelTávoktatás
DietetykaAz előadások nyelve: lengyelTávoktatás
Diet Trener PersonalnyAz előadások nyelve: lengyelTávoktatás
Dietetyk wieku dziecięcegoAz előadások nyelve: lengyelTávoktatás
Dietetyka w odnowie biologicznej i sporcieAz előadások nyelve: lengyelTávoktatás
Psychodietetyka z elementami obesitologiiAz előadások nyelve: lengyelTávoktatás
Żywienie kliniczneAz előadások nyelve: lengyelTávoktatás
KosmetologiaAz előadások nyelve: lengyelTávoktatás
Menedżer ośrodków SPA i wellnessAz előadások nyelve: lengyelTávoktatás
PodologAz előadások nyelve: lengyelTávoktatás
TrychologAz előadások nyelve: lengyelTávoktatás

Posztgraduális tanulmányoktöbb »
Biológia Az előadások nyelve: lengyel
Geográfia Az előadások nyelve: lengyel
Kriminológia Az előadások nyelve: lengyel
Matematika Az előadások nyelve: lengyel
Történettudomány Az előadások nyelve: lengyel
Analityk pracy Az előadások nyelve: lengyel
Asystent Rodziny Az előadások nyelve: lengyel
Bezpieczeństwo i higiena pracy Az előadások nyelve: lengyel
Bibliotekoznawstwo i nauka informacyjna Az előadások nyelve: lengyel
Coaching Az előadások nyelve: lengyel
Coaching dietetyczny Az előadások nyelve: lengyel
Diagnoza, terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna Az előadások nyelve: lengyel
Dietetyka z elementami obesitologii Az előadások nyelve: lengyel
Doradztwo zawodowe Az előadások nyelve: lengyel
Edukacja dla bezpieczeństwa Az előadások nyelve: lengyel
Fizyka Az előadások nyelve: lengyel
Integracja sensoryczna Az előadások nyelve: lengyel
Kosmetologia medyczna w praktyce Az előadások nyelve: lengyel
Logopedia Az előadások nyelve: lengyel
Masaż medyczny Az előadások nyelve: lengyel
Mediacje - uniwersalne narzędzie rozwiązywania konfliktów Az előadások nyelve: lengyel
Menadżer Ośrodków Spa i Wellness Az előadások nyelve: lengyel
Nauczanie chemii w szkole Az előadások nyelve: lengyel
Nauczanie gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej Az előadások nyelve: lengyel
Nauczanie informatyki w szkole Az előadások nyelve: lengyel
Nauczanie muzyki w szkole Az előadások nyelve: lengyel
Nauczanie plastyki w szkole Az előadások nyelve: lengyel
Nauczanie przyrody w szkole Az előadások nyelve: lengyel
Nauczanie techniki w szkole Az előadások nyelve: lengyel
Nauczanie wychowania fizycznego z gimnastyką korekcyjną Az előadások nyelve: lengyel
Oligofrenopedagogika - edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Az előadások nyelve: lengyel
Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym Az előadások nyelve: lengyel
Pedagogika lecznicza Az előadások nyelve: lengyel
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Az előadások nyelve: lengyel
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień Az előadások nyelve: lengyel
Podologia Az előadások nyelve: lengyel
Ponadto w ofercie Az előadások nyelve: lengyel
Przygotowanie pedagogiczne Az előadások nyelve: lengyel
Psychologia dzieci i młodzieży z elementami diagnozy neuropsychologicznej Az előadások nyelve: lengyel
Psychologia sportu Az előadások nyelve: lengyel
Psychologia sprzedaży i marketingu Az előadások nyelve: lengyel
Psychologiczne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Az előadások nyelve: lengyel
Socjoterapia Az előadások nyelve: lengyel
Surdopedagogika Az előadások nyelve: lengyel
Trener umiejętności biznesowych Az előadások nyelve: lengyel
Trychologia Az előadások nyelve: lengyel
Tyflopedagogika Az előadások nyelve: lengyel
Wczesne i całożyciowe wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów z autyzmem lub/i zespołem aspergera Az előadások nyelve: lengyel
Wczesne nauczanie języka angielskiego Az előadások nyelve: lengyel
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Az előadások nyelve: lengyel
Wiedza o społeczeństwie Az előadások nyelve: lengyel
Wychowanie do życia w rodzinie Az előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie oświatą i dydaktyka przedsiębiorczości Az előadások nyelve: lengyel

Vidéki központok
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi - Filia w RybnikuRybnik

Az egyetem www honlapja:
www.wsbinoz.edu.pl

Térkép

YouTube

« vissza - Egyetemek
Privacy Policy