A felsőoktatási intézmény bemutatása
Varsó, Lengyelország

Akademia Sztuki Wojennej

A felsőoktatási intézmény típusa: katonai
Státusz: állami

I. Bachelor fokozat
Tanulmányok
Teljes időtartamú
Nem teljes időtartamú
TörténettudományAz előadások nyelve: lengyel
ArchiwistykaAz előadások nyelve: lengyel
Historia służb specjalnychAz előadások nyelve: lengyel
Historia wojskowaAz előadások nyelve: lengyel
AdministracjaAz előadások nyelve: lengyel
KözigazgatásAz előadások nyelve: lengyel
Administracja bezpieczeństwaAz előadások nyelve: lengyel
Administracja wojskowaAz előadások nyelve: lengyel
Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacjaAz előadások nyelve: lengyel
Analityka i prognostykaAz előadások nyelve: lengyel
Bezpieczeństwo obszaru azjatyckiegoAz előadások nyelve: lengyel
Bezpieczeństwo obszaru europejskiegoAz előadások nyelve: lengyel
Dyplomacja i komunikacja politycznaAz előadások nyelve: lengyel
Bezpieczeństwo narodoweAz előadások nyelve: lengyel
Bezpieczeństwo informacyjneAz előadások nyelve: lengyel
Ochrona i obrona narodowaAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie kryzysoweAz előadások nyelve: lengyel
Bezpieczeństwo wewnętrzneAz előadások nyelve: lengyel
KözbiztonságAz előadások nyelve: lengyel
Bezpieczeństwo powszechneAz előadások nyelve: lengyel
Bezpieczeństwo społeczneAz előadások nyelve: lengyel
Dowodzenie - studia wojskoweAz előadások nyelve: lengyel
Planowanie i organizacja działań wojsk obrony terytorialnejAz előadások nyelve: lengyel
Praca analityczno-sztabowaAz előadások nyelve: lengyel
LogistykaAz előadások nyelve: lengyel
Logistyka przedsiębiorstwaAz előadások nyelve: lengyel
Logistyka w sytuacjach kryzysowychAz előadások nyelve: lengyel
Logistyka wojskowaAz előadások nyelve: lengyel
Rachunek ekonomiczny w logistyceAz előadások nyelve: lengyel
TransportAz előadások nyelve: lengyel
LotnictwoAz előadások nyelve: lengyel
Organizacje lotniczeAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie ruchem lotniczymAz előadások nyelve: lengyel
ObronnośćAz előadások nyelve: lengyel
Obrona terytorialnaAz előadások nyelve: lengyel
Współczesne konflikty zbrojneAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie i dowodzenieAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie i dowodzenie w organizacji publicznejAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie jakościąAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie systemami informacyjnymiAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie zasobami ludzkimiAz előadások nyelve: lengyel

Egységes magiszteri
Tanulmányok
Teljes időtartamú
Nem teljes időtartamú
PrawoAz előadások nyelve: lengyel
Prawo bezpieczeństwaAz előadások nyelve: lengyel
Prawo cyberbezpieczeństwa i nowych technologiiAz előadások nyelve: lengyel
Prawo lotnicze i kosmiczneAz előadások nyelve: lengyel
Prawo obronne i wojskoweAz előadások nyelve: lengyel

II. Magiszter fokozat
Tanulmányok
Teljes időtartamú
Nem teljes időtartamú
AdministracjaAz előadások nyelve: lengyel
E-kormányzatAz előadások nyelve: lengyel
Administracja bezpieczeństwaAz előadások nyelve: lengyel
Administracja gospodarczaAz előadások nyelve: lengyel
Bezpieczeństwo informacyjneAz előadások nyelve: lengyel
Info-menadżerAz előadások nyelve: lengyel
Inspektor ochrony danych osobowychAz előadások nyelve: lengyel
Projektowanie systemów bezpieczeństwa informacyjnegoAz előadások nyelve: lengyel
Specjalista ds. bezpieczeństwa informacyjnegoAz előadások nyelve: lengyel
Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacjaAz előadások nyelve: lengyel
Analityka i prognozowanieAz előadások nyelve: lengyel
Dyplomacja i komunikacjaAz előadások nyelve: lengyel
Bezpieczeństwo narodoweAz előadások nyelve: lengyel
Bezpieczeństwo informacyjneAz előadások nyelve: lengyel
Ochrona i obrona narodowaAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie kryzysoweAz előadások nyelve: lengyel
Bezpieczeństwo wewnętrzneAz előadások nyelve: lengyel
KözbiztonságAz előadások nyelve: lengyel
Bezpieczeństwo powszechneAz előadások nyelve: lengyel
Bezpieczeństwo społeczneAz előadások nyelve: lengyel
LogistykaAz előadások nyelve: lengyel
Logistyka przedsiębiorstwaAz előadások nyelve: lengyel
Logistyka w sytuacjach kryzysowychAz előadások nyelve: lengyel
Logistyka wojskowaAz előadások nyelve: lengyel
Rachunek ekonomiczny w logistyceAz előadások nyelve: lengyel
TransportAz előadások nyelve: lengyel
LotnictwoAz előadások nyelve: lengyel
Organizacje lotniczeAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwieAz előadások nyelve: lengyel
ObronnośćAz előadások nyelve: lengyel
Obronność państwaAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie i dowodzenieAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie i dowodzenie w organizacji publicznejAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie jakościąAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie systemami informacyjnymiAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie zasobami ludzkimiAz előadások nyelve: lengyel

Doktori tanulmányoktöbb »
Nauki o bezpieczeństwie Az előadások nyelve: lengyel

MBAtöbb »
Defense and Security (MBA) Az előadások nyelve: lengyel

Posztgraduális tanulmányoktöbb »
Administracja obrony narodowej Az előadások nyelve: lengyel
Bezpieczeństwo Cyberprzestrzeni RP Az előadások nyelve: lengyel
Bezpieczeństwo ekonomiczne Państwa Az előadások nyelve: lengyel
Bezpieczeństwo narodowe Az előadások nyelve: lengyel
Bezpieczeństwo wewnętrzne Az előadások nyelve: lengyel
Edukacja dla bezpieczeństwa dla nauczycieli Az előadások nyelve: lengyel
Edukacja dla bezpieczeństwa dla osób chcących uzyskać uprawnienia nauczycielskie Az előadások nyelve: lengyel
Historia Służb Specjalnych Az előadások nyelve: lengyel
Logistyka systemów gospodarczych Az előadások nyelve: lengyel
Międzynarodowe stosunki wojskowe Az előadások nyelve: lengyel
Obsługa celna w transporcie międzynarodowym Az előadások nyelve: lengyel
Ochrona i bezpieczeństwo cyberprzestrzeni Az előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji Az előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie i dowodzenie w środowisku zautomatyzowanych systemów teleinformatycznych Az előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie lotnictwem Az előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie projektami w instytucjach realizujących zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa Az előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie przedsiębiorstwem z branży zbrojeniowej Az előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie w organizacjach publicznych Az előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie w sztabach wojskowych Az előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie zasobami ludzkimi Az előadások nyelve: lengyel
Zrządzanie kryzysowe Az előadások nyelve: lengyel

Karoktöbb »
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
Wydział Wojskowy
Wydział Zarządzania i Dowodzenia

Az egyetem www honlapja: www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/

Térkép

« vissza - Egyetemek
Privacy Policy