A felsőoktatási intézmény bemutatása
Lublin, Lengyelország

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

A felsőoktatási intézmény típusa: egyetemek
Státusz: állami

I. Bachelor fokozat
Tanulmányok
Teljes időtartamú
Nem teljes időtartamú
Nemzetközi kapcsolatokAz előadások nyelve: angol
Global Economy and BusinessAz előadások nyelve: angol
Regional Studies (East - Central Europe)Az előadások nyelve: angol
Medical BiologyAz előadások nyelve: angol
Tourism ManagementAz előadások nyelve: angol
BiológiaAz előadások nyelve: lengyel
BiokémiaAz előadások nyelve: lengyel
BioanalitykaAz előadások nyelve: lengyel
Biologia eksperymentalnaAz előadások nyelve: lengyel
Biologia medycznaAz előadások nyelve: lengyel
MikrobiologiaAz előadások nyelve: lengyel
BiotechnológiaAz előadások nyelve: lengyel
FilozófiaAz előadások nyelve: lengyel
Doradztwo i komunikacja w biznesieAz előadások nyelve: lengyel
Filozofia teoretycznaAz előadások nyelve: lengyel
Kultury azjatyckieAz előadások nyelve: lengyel
GeográfiaAz előadások nyelve: lengyel
Információs társadalomAz előadások nyelve: lengyel
E-przedsiębiorczośćAz előadások nyelve: lengyel
Elektroniczna administracjaAz előadások nyelve: lengyel
InformatikaAz előadások nyelve: lengyel
KémiaAz előadások nyelve: lengyel
Analitikai kémiaAz előadások nyelve: lengyel
Analityka chemicznaAz előadások nyelve: lengyel
Chemia kryminalistycznaAz előadások nyelve: lengyel
Chemia podstawowa i stosowanaAz előadások nyelve: lengyel
Chemia środków bioaktywnych i kosmetykówAz előadások nyelve: lengyel
Chemia w renowacji rzeźbiarskiej i architektonicznejAz előadások nyelve: lengyel
KözgazdaságtanAz előadások nyelve: lengyel
Biznes międzynarodowyAz előadások nyelve: lengyel
Przedsiębiorstwo w gospodarce regionalnejAz előadások nyelve: lengyel
MatematikaAz előadások nyelve: lengyel
MenedzsmentAz előadások nyelve: lengyel
E-przedsiębiorczośćAz előadások nyelve: lengyel
Menadżer produktuAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie zasobami ludzkimiAz előadások nyelve: lengyel
Nemzetközi kapcsolatokAz előadások nyelve: lengyel
Európai integrációAz előadások nyelve: lengyel
Nemzetközi biztonságAz előadások nyelve: lengyel
Stosunki międzynarodowe w Europie WschodniejAz előadások nyelve: lengyel
Studia regionu PacyfikuAz előadások nyelve: lengyel
PedagógiaAz előadások nyelve: lengyel
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z doradztwem edukacyjno-zawodowym (nauczycielska)Az előadások nyelve: lengyel
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną (nauczycielska)Az előadások nyelve: lengyel
RégészetAz előadások nyelve: lengyel
Archeologia Polski i powszechnaAz előadások nyelve: lengyel
Szociális munkaAz előadások nyelve: lengyel
Edukacja międzykulturowaAz előadások nyelve: lengyel
Wsparcie rodziny i senioraAz előadások nyelve: lengyel
SzociológiaAz előadások nyelve: lengyel
TörténettudományAz előadások nyelve: lengyel
Nauczycielska, historia z wiedzą o społeczeństwieAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i komercjalizacja wiedzy historycznejAz előadások nyelve: lengyel
Analityka gospodarczaAz előadások nyelve: lengyel
AnglistykaAz előadások nyelve: lengyel
Animacja kulturyAz előadások nyelve: lengyel
Fotografia i filmAz előadások nyelve: lengyel
Specjalność multimedialnaAz előadások nyelve: lengyel
Specjalność scenicznaAz előadások nyelve: lengyel
Teatr i taniecAz előadások nyelve: lengyel
Architektura informacjiAz előadások nyelve: lengyel
Architektura bibliotecznej przestrzeni informacyjnejAz előadások nyelve: lengyel
Architektura systemów informacyjnychAz előadások nyelve: lengyel
Publikowanie cyfrowe i siecioweAz előadások nyelve: lengyel
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymiAz előadások nyelve: lengyel
Specjalność archiwistycznaAz előadások nyelve: lengyel
Specjalność informatyka biurowaAz előadások nyelve: lengyel
Specjalność zarządzanie dokumentacją współczesnąAz előadások nyelve: lengyel
BałkanistykaAz előadások nyelve: lengyel
Bezpieczeństwo narodoweAz előadások nyelve: lengyel
Międzynarodowe zarządzanie bezpieczeństwemAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie bezpieczeństwem międzynarodowymAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznymAz előadások nyelve: lengyel
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaAz előadások nyelve: lengyel
Marketing politycznyAz előadások nyelve: lengyel
Specjalność medialnaAz előadások nyelve: lengyel
E - Edytorstwo i techniki redakcyjneAz előadások nyelve: lengyel
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychAz előadások nyelve: lengyel
FestészetAz előadások nyelve: lengyel
FotografiaAz előadások nyelve: lengyel
GrafikaAz előadások nyelve: lengyel
IntermediaAz előadások nyelve: lengyel
Rzeźba i formy przestrzenneAz előadások nyelve: lengyel
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejAz előadások nyelve: lengyel
EuropeistykaAz előadások nyelve: lengyel
Mobilność społecznaAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie kulturą i komunikacja społecznaAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie zdrowiem i profilaktyka społecznaAz előadások nyelve: lengyel
Filologia polskaAz előadások nyelve: lengyel
NauczycielskaAz előadások nyelve: lengyel
Redaktorsko-medialnaAz előadások nyelve: lengyel
Studium teatralneAz előadások nyelve: lengyel
Finanse i rachunkowośćAz előadások nyelve: lengyel
Bankowość i rynki finansoweAz előadások nyelve: lengyel
Finansowanie i opodatkowanie przedsiębiorstwAz előadások nyelve: lengyel
Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucjiAz előadások nyelve: lengyel
Specjalista bankowyAz előadások nyelve: lengyel
FizykaAz előadások nyelve: lengyel
Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologicznaAz előadások nyelve: lengyel
Biofizyka molekularna i medycznaAz előadások nyelve: lengyel
Fizyka doświadczalnaAz előadások nyelve: lengyel
Fizyka teoretyczna i astrofizykaAz előadások nyelve: lengyel
GeoinformatykaAz előadások nyelve: lengyel
GermanistykaAz előadások nyelve: lengyel
NauczycielskaAz előadások nyelve: lengyel
Specjalistyczny język niemieckiAz előadások nyelve: lengyel
HispanistykaAz előadások nyelve: lengyel
Inżynieria nowoczesnych materiałówAz előadások nyelve: lengyel
Jazz i muzyka estradowaAz előadások nyelve: lengyel
KognitywistykaAz előadások nyelve: lengyel
Kreatywność społecznaAz előadások nyelve: lengyel
KulturoznawstwoAz előadások nyelve: lengyel
Antropologia i socjologia kulturyAz előadások nyelve: lengyel
JudaistykaAz előadások nyelve: lengyel
Krytyka i animacja sztukiAz előadások nyelve: lengyel
MedialnaAz előadások nyelve: lengyel
Teatrologia i filmoznawstwoAz előadások nyelve: lengyel
Lingwistyka stosowanaAz előadások nyelve: lengyel
Profil angielski z francuskimAz előadások nyelve: lengyel
Profil angielski z hiszpańskimAz előadások nyelve: lengyel
Profil angielski z niemieckimAz előadások nyelve: lengyel
Profil angielski z portugalskimAz előadások nyelve: lengyel
Profil angielski z rosyjskimAz előadások nyelve: lengyel
Profil niemiecki z angielskimAz előadások nyelve: lengyel
LogistykaAz előadások nyelve: lengyel
Logistyka międzynarodowaAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie przedsiębiorstwem logistycznymAz előadások nyelve: lengyel
Logopedia z audiologiąAz előadások nyelve: lengyel
Matematyka w finansachAz előadások nyelve: lengyel
Matematyka ubezpieczeniowaAz előadások nyelve: lengyel
Metody statystyczne w finansachAz előadások nyelve: lengyel
Nauczanie matematyki i informatykiAz előadások nyelve: lengyel
PolitologiaAz előadások nyelve: lengyel
KözigazgatásAz előadások nyelve: lengyel
Doradztwo polityczne i medialneAz előadások nyelve: lengyel
Polsko - niemieckie studia kulturowe i translatorskieAz előadások nyelve: lengyel és németAz előadások nyelve: lengyel és német
Portugalistyka - studia portugalsko - brazylijskieAz előadások nyelve: lengyel
Prawno - AdministracyjnyAz előadások nyelve: lengyel
Prawno - BiznesowyAz előadások nyelve: lengyel
Prawo bezpieczeństwa wewnętrznegoAz előadások nyelve: lengyel
Produkcja medialnaAz előadások nyelve: lengyel
MultimédiaAz előadások nyelve: lengyel
Organizacja produkcji medialnejAz előadások nyelve: lengyel
RomanistykaAz előadások nyelve: lengyel
Romanistyka (język francuski jako podstawowy)Az előadások nyelve: lengyel
RusycystykaAz előadások nyelve: lengyel
Język rosyjski w biznesieAz előadások nyelve: lengyel
Język rosyjski z językiem angielskim w obsłudze ruchu granicznegoAz előadások nyelve: lengyel
Technologie cyfrowe w animacji kulturyAz előadások nyelve: lengyel
Turystyka historycznaAz előadások nyelve: lengyel
Turystyka i rekreacjaAz előadások nyelve: lengyel
SzállodaiparAz előadások nyelve: lengyel
Organizacja i obsługa ruchu turystycznegoAz előadások nyelve: lengyel
Rekreacja ruchowa i zdrowotnaAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie zasobami turystycznymiAz előadások nyelve: lengyel
UkrainistykaAz előadások nyelve: lengyel
Język ukraiński w biznesieAz előadások nyelve: lengyel
Język ukraiński w obsłudze administracyjno-celnej i turystycznejAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie w politykach publicznychAz előadások nyelve: lengyel

I. Engineering fokozat
Tanulmányok
Teljes időtartamú
Nem teljes időtartamú
Fizyka technicznaAz előadások nyelve: lengyel
Fizyka komputerowaAz előadások nyelve: lengyel
Fizyka medycznaAz előadások nyelve: lengyel
Nowoczesne materiały i techniki pomiaroweAz előadások nyelve: lengyel
Gospodarka przestrzennaAz előadások nyelve: lengyel
TerületszervezésAz előadások nyelve: lengyel
Architektura krajobrazuAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie przestrzeniąAz előadások nyelve: lengyel

II. Magiszter fokozat
Tanulmányok
Teljes időtartamú
Nem teljes időtartamú
KémiaAz előadások nyelve: angol
Nemzetközi kapcsolatokAz előadások nyelve: angol
Central and Eastern European StudiesAz előadások nyelve: angol
Economic DiplomacyAz előadások nyelve: angol
International InstitutionsAz előadások nyelve: angol
International Place BrandingAz előadások nyelve: angol
Education and TherapyAz előadások nyelve: angol
Occupational TherapyAz előadások nyelve: angol
Rehabilitation of People with DisabilitiesAz előadások nyelve: angol
Special Education Needs SupportAz előadások nyelve: angol
Graphic ArtsAz előadások nyelve: angol
Graphic DesignAz előadások nyelve: angol
PrintmakingAz előadások nyelve: angol
Intercultural Communication in Education and the WorkplaceAz előadások nyelve: angol
BiológiaAz előadások nyelve: lengyel
BiokémiaAz előadások nyelve: lengyel
BioanalitykaAz előadások nyelve: lengyel
Biologia eksperymentalnaAz előadások nyelve: lengyel
MikrobiologiaAz előadások nyelve: lengyel
BiotechnológiaAz előadások nyelve: lengyel
Biotechnologia medycznaAz előadások nyelve: lengyel
Biotechnologia ogólnaAz előadások nyelve: lengyel
FilozófiaAz előadások nyelve: lengyel
GeográfiaAz előadások nyelve: lengyel
Klimatologia i gospodarka wodnaAz előadások nyelve: lengyel
Wizualizacja kartograficzna i projektowanie mapAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie rozwojem gospodarczymAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie środowiskiemAz előadások nyelve: lengyel
Információs társadalomAz előadások nyelve: lengyel
InformatikaAz előadások nyelve: lengyel
Deweloperska (programistyczna)Az előadások nyelve: lengyel
Inżynieria danychAz előadások nyelve: lengyel
Testowanie/analizy/wdrożenia oprogramowaniaAz előadások nyelve: lengyel
KémiaAz előadások nyelve: lengyel
Analitikai kémiaAz előadások nyelve: lengyel
Analityka chemicznaAz előadások nyelve: lengyel
Chemia kryminalistycznaAz előadások nyelve: lengyel
Chemia materiałowaAz előadások nyelve: lengyel
Chemia podstawowa i stosowanaAz előadások nyelve: lengyel
Chemia środków bioaktywnych i kosmetykówAz előadások nyelve: lengyel
Technologie fotoniczne i światłowodoweAz előadások nyelve: lengyel
KözgazdaságtanAz előadások nyelve: lengyel
Ekonomia międzynarodowaAz előadások nyelve: lengyel
Gospodarka samorządowaAz előadások nyelve: lengyel
Polityka społeczna a rozwój i zabezpieczenie ludnościAz előadások nyelve: lengyel
Systemy ekonomiczneAz előadások nyelve: lengyel
Ubezpieczenia społeczne i gospodarczeAz előadások nyelve: lengyel
KözigazgatásAz előadások nyelve: lengyel
MatematikaAz előadások nyelve: lengyel
Matematyka finansowa i ubezpieczeniowaAz előadások nyelve: lengyel
Specjalność informatycznaAz előadások nyelve: lengyel
Statystyczna analiza danychAz előadások nyelve: lengyel
MenedzsmentAz előadások nyelve: lengyel
Menadżersko - prawnaAz előadások nyelve: lengyel
Systemy informacyjne w administracji i biznesieAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie kapitałem społecznymAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie marką i wizerunkiem firmyAz előadások nyelve: lengyel
Nemzetközi kapcsolatokAz előadások nyelve: lengyel
Dyplomacja ekonomicznaAz előadások nyelve: lengyel
Międzynarodowy marketing terytorialnyAz előadások nyelve: lengyel
Pozaeuropejskie studia regionalneAz előadások nyelve: lengyel
Projekty międzynarodoweAz előadások nyelve: lengyel
PedagógiaAz előadások nyelve: lengyel
Doradztwo zawodowe i personalne (nauczycielska)Az előadások nyelve: lengyel
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną (nauczycielska)Az előadások nyelve: lengyel
RégészetAz előadások nyelve: lengyel
Archeologia historycznaAz előadások nyelve: lengyel
Archeologia pradziejowaAz előadások nyelve: lengyel
Szociális munkaAz előadások nyelve: lengyel
SzociológiaAz előadások nyelve: lengyel
TörténettudományAz előadások nyelve: lengyel
Dziedzictwo historyczne regionuAz előadások nyelve: lengyel
Historia stosowanaAz előadások nyelve: lengyel
NauczycielskaAz előadások nyelve: lengyel
AdministracyjnaAz előadások nyelve: lengyel
Analityka gospodarczaAz előadások nyelve: lengyel
Anglistyka z uprawnieniami nauczycielskimiAz előadások nyelve: lengyel
Animacja kulturyAz előadások nyelve: lengyel
Architektura informacjiAz előadások nyelve: lengyel
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymiAz előadások nyelve: lengyel
Archiwistyka historycznaAz előadások nyelve: lengyel
Informatyka biurowaAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie dokumentacją współczesnąAz előadások nyelve: lengyel
Bezpieczeństwo narodoweAz előadások nyelve: lengyel
Bezpieczeństwo w komunikacji międzynarodowejAz előadások nyelve: lengyel
Bezpieczeństwo wewnętrzne RPAz előadások nyelve: lengyel
CyberbezpieczeństwoAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie w sytuacjach kryzysowychAz előadások nyelve: lengyel
Bibliologiczne dziedzictwo kulturoweAz előadások nyelve: lengyel
Cyfrowe zasoby informacjiAz előadások nyelve: lengyel
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaAz előadások nyelve: lengyel
KözönségkapcsolatokAz előadások nyelve: lengyel
Digital MediaAz előadások nyelve: lengyel
Dziennikarstwo on-lineAz előadások nyelve: lengyel
RedaktorskaAz előadások nyelve: lengyel
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychAz előadások nyelve: lengyel
ArteterapiaAz előadások nyelve: lengyel
Rzeźba i formy przestrzenneAz előadások nyelve: lengyel
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejAz előadások nyelve: lengyel
Muzyka sakralnaAz előadások nyelve: lengyel
MuzykoterapiaAz előadások nyelve: lengyel
Prowadzenie zespołówAz előadások nyelve: lengyel
Europa południowowschodniaAz előadások nyelve: lengyel
Europa środkowowschodniaAz előadások nyelve: lengyel
EuropeistykaAz előadások nyelve: lengyel
Federacja rosyjska i państwa kaukaskieAz előadások nyelve: lengyel
Filologia polskaAz előadások nyelve: lengyel
MedioznawczaAz előadások nyelve: lengyel
NauczycielskaAz előadások nyelve: lengyel
Teatrologiczno – filmoznawczaAz előadások nyelve: lengyel
WydawniczaAz előadások nyelve: lengyel
Finanse i rachunkowośćAz előadások nyelve: lengyel
Audyt i rachunkowość zarządczaAz előadások nyelve: lengyel
Certyfikowany menedżer bankowyAz előadások nyelve: lengyel
Doradca finansowyAz előadások nyelve: lengyel
Inwestycje kapitałoweAz előadások nyelve: lengyel
Menedżer finansowyAz előadások nyelve: lengyel
Podatki i finanse publiczneAz előadások nyelve: lengyel
FizykaAz előadások nyelve: lengyel
Fizyka teoretycznaAz előadások nyelve: lengyel
Współczesna fizyka stosowanaAz előadások nyelve: lengyel
Fizyka technicznaAz előadások nyelve: lengyel
Funkcjonowanie służb ochrony bezpieczeństwa państwaAz előadások nyelve: lengyel
GeoinformatykaAz előadások nyelve: lengyel
GermanistykaAz előadások nyelve: lengyel
NauczycielskaAz előadások nyelve: lengyel
Specjalistyczny język niemieckiAz előadások nyelve: lengyel
Gospodarka przestrzennaAz előadások nyelve: lengyel
Regionális gazdaságAz előadások nyelve: lengyel
Urbanistyka i polityka przestrzennaAz előadások nyelve: lengyel
GrafikaAz előadások nyelve: lengyel
Grafika projektowaAz előadások nyelve: lengyel
Grafika warsztatowaAz előadások nyelve: lengyel
HispanistykaAz előadások nyelve: lengyel
Inżynieria nowoczesnych materiałówAz előadások nyelve: lengyel
KognitywistykaAz előadások nyelve: lengyel
KulturoznawstwoAz előadások nyelve: lengyel
Antropologia i etnologiaAz előadások nyelve: lengyel
Media i kultura popularnaAz előadások nyelve: lengyel
Wielokulturowość w Polsce – tradycja i współczesnośćAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie w kulturzeAz előadások nyelve: lengyel
Lingwistyka stosowanaAz előadások nyelve: lengyel
Profil angielski z francuskimAz előadások nyelve: lengyel
Profil angielski z hiszpańskimAz előadások nyelve: lengyel
Profil angielski z niemieckimAz előadások nyelve: lengyel
Profil angielski z portugalskimAz előadások nyelve: lengyel
Profil angielski z rosyjskimAz előadások nyelve: lengyel
Profil niemiecki z angielskimAz előadások nyelve: lengyel
LogistykaAz előadások nyelve: lengyel
Koordynator procesów logistycznychAz előadások nyelve: lengyel
Logopedia z audiologiąAz előadások nyelve: lengyel
Logopedia klinicznaAz előadások nyelve: lengyel
SurdologopediaAz előadások nyelve: lengyel
Matematyka w finansachAz előadások nyelve: lengyel
Specjalność aktuarialnaAz előadások nyelve: lengyel
Specjalność statystycznaAz előadások nyelve: lengyel
Nauczanie matematyki i informatykiAz előadások nyelve: lengyel
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaAz előadások nyelve: lengyel
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją dzieci o specjalnych potrzebachAz előadások nyelve: lengyel
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją w systemie Marii MontessoriAz előadások nyelve: lengyel
Pedagogika specjalnaAz előadások nyelve: lengyel
Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i z trudnościami w uczeniu się (nauczycielska)Az előadások nyelve: lengyel
Resocjalizacja z socjoterapiąAz előadások nyelve: lengyel
Specjalna terapia pedagogiczna z terapią procesów integracji sensorycznej (nauczycielska)Az előadások nyelve: lengyel
PolitologiaAz előadások nyelve: lengyel
KözbiztonságAz előadások nyelve: lengyel
KözigazgatásAz előadások nyelve: lengyel
Doradztwo polityczne i medialneAz előadások nyelve: lengyel
PortugalistykaAz előadások nyelve: lengyel
Prawno - AdministracyjnyAz előadások nyelve: lengyel
Prawno - MenadżerskiAz előadások nyelve: lengyel
BiznesowaAz előadások nyelve: lengyel
MenedżerskaAz előadások nyelve: lengyel
Prawo bezpieczeństwa wewnętrznegoAz előadások nyelve: lengyel
AdministracyjnaAz előadások nyelve: lengyel
Funkcjonowanie służb ochrony bezpieczeństwa państwaAz előadások nyelve: lengyel
Produkcja medialnaAz előadások nyelve: lengyel
Produkcja w branży gierAz előadások nyelve: lengyel
Produkcja wydarzenia multimedialnegoAz előadások nyelve: lengyel
Realizacja filmowo-telewizyjnaAz előadások nyelve: lengyel
RomanistykaAz előadások nyelve: lengyel
Język francuski, specjalizacja: tłumaczeniowa lub nauczycielskaAz előadások nyelve: lengyel
Język hiszpański, specjalizacja: tłumaczeniowa lub nauczycielskaAz előadások nyelve: lengyel
Język portugalski, specjalizacja: tłumaczeniowaAz előadások nyelve: lengyel
RusycystykaAz előadások nyelve: lengyel
TłumaczeniowaAz előadások nyelve: lengyel
Technologie cyfrowe w animacji kulturyAz előadások nyelve: lengyel
Turystyka i rekreacjaAz előadások nyelve: lengyel
Planowanie i zarządzanie w turystyce i rekreacjiAz előadások nyelve: lengyel
Turystyka dzieci i młodzieżyAz előadások nyelve: lengyel
Turystyka zdrowotnaAz előadások nyelve: lengyel
UkrainistykaAz előadások nyelve: lengyel
TłumaczeniowaAz előadások nyelve: lengyel

Egységes magiszteri
Tanulmányok
Teljes időtartamú
Nem teljes időtartamú
FestészetAz előadások nyelve: lengyel
Malarstwo użytkoweAz előadások nyelve: lengyel
Sztuka obrazuAz előadások nyelve: lengyel
PszichológiaAz előadások nyelve: lengyel
Psychologia kliniczna i neuropsychologiaAz előadások nyelve: lengyel
Psychologia przemysłowaAz előadások nyelve: lengyel
Psychologia rodzinyAz előadások nyelve: lengyel
Psychologia społecznaAz előadások nyelve: lengyel
Psychologia wspomagania rozwoju i edukacjiAz előadások nyelve: lengyel
GrafikaAz előadások nyelve: lengyel
Grafika projektowaAz előadások nyelve: lengyel
Grafika warsztatowaAz előadások nyelve: lengyel
Sztuka mediów cyfrowychAz előadások nyelve: lengyel
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaAz előadások nyelve: lengyel
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją dzieci o specjalnych potrzebachAz előadások nyelve: lengyel
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją w systemie Marii MontessoriAz előadások nyelve: lengyel
Pedagogika specjalnaAz előadások nyelve: lengyel
PrawoAz előadások nyelve: lengyel

Doktori tanulmányoktöbb »
Doctoral Studies in Literature and Linguistics Az előadások nyelve: angol
Nauki o polityce Az előadások nyelve: angol
Biológia Az előadások nyelve: lengyel
Biotechnológia Az előadások nyelve: lengyel
Filozófia Az előadások nyelve: lengyel
Geográfia Az előadások nyelve: lengyel
Kémia Az előadások nyelve: lengyel
Közgazdaságtan Az előadások nyelve: lengyel
Matematika Az előadások nyelve: lengyel
Pedagógia Az előadások nyelve: lengyel
Pszichológia Az előadások nyelve: lengyel
Szociológia Az előadások nyelve: lengyel
Történettudomány Az előadások nyelve: lengyel
Fizyka Az előadások nyelve: lengyel
Językoznawstwo i literaturoznawstwo (neofilologiczne) Az előadások nyelve: lengyel
Językoznawstwo i literaturoznawstwo (polonistyczne) Az előadások nyelve: lengyel
Kulturoznawstwo Az előadások nyelve: lengyel
Międzynarodowe studia doktoranckie w zakresie fizyki Az előadások nyelve: lengyel
Międzynarodowe Studia Doktoranckie z Chemii Az előadások nyelve: lengyel
Nauki o mediach Az előadások nyelve: lengyel
Nauki o polityce Az előadások nyelve: lengyel
Nauki o poznaniu i komunikacji społecznej Az előadások nyelve: lengyel
Nauki o zarządzaniu Az előadások nyelve: lengyel
Prawo Az előadások nyelve: lengyel

Posztgraduális tanulmányoktöbb »
Festészet Az előadások nyelve: lengyel
Közigazgatás Az előadások nyelve: lengyel
Matematika Az előadások nyelve: lengyel
Számvitel Az előadások nyelve: lengyel
Administracja Az előadások nyelve: lengyel
Administrowanie sieciami komputerowymi Az előadások nyelve: lengyel
Analiza danych Az előadások nyelve: lengyel
Animacja komputerowa i etiuda filmowa Az előadások nyelve: lengyel
Architektura książki - projektowanie i edycja Az előadások nyelve: lengyel
Archiwistyka Az előadások nyelve: lengyel
Arteterapia z elementami psychologii twórczości Az előadások nyelve: lengyel
Chemia praktyczna Az előadások nyelve: lengyel
Coaching i mentoring Az előadások nyelve: lengyel
Diagnoza i terapia neuropsychologiczna Az előadások nyelve: lengyel
Diagnoza,terapia i edukacja osób z autyzmem Az előadások nyelve: lengyel
Edukacja dziecka w żłobku i przedszkolu Az előadások nyelve: lengyel
Edukacja muzealna Az előadások nyelve: lengyel
Edukacja plastyczna Az előadások nyelve: lengyel
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z elementami terapii pedagogicznej Az előadások nyelve: lengyel
Europejski Certyfikat Bankowca EFCB Az előadások nyelve: lengyel
Filozofia i etyka Az előadások nyelve: lengyel
Fizyka Az előadások nyelve: lengyel
Fotografia Az előadások nyelve: lengyel
Grafika komputerowa i dtp Az előadások nyelve: lengyel
Grafika wydawnicza Az előadások nyelve: lengyel
Historia i wiedza o społeczeństwie Az előadások nyelve: lengyel
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - grupa C Az előadások nyelve: lengyel
Interdyscyplinarne wsparcie ofiar i sprawców przemocy Az előadások nyelve: lengyel
Języki skandynawskie dla rynku pracy Az előadások nyelve: lengyel
Kompetencje wychowawcze Az előadások nyelve: lengyel
Kształcenie zdalne w edukacji Az előadások nyelve: lengyel
Logopedia - studia czterosemestralne Az előadások nyelve: lengyel
Marketing internetowy i brokering informacji Az előadások nyelve: lengyel
Mediacja szkolna i sądowa Az előadások nyelve: lengyel
Monitoring i zarządzanie środowiskiem Az előadások nyelve: lengyel
Muzealnictwo Az előadások nyelve: lengyel
Muzykoterapia Az előadások nyelve: lengyel
Nauczanie biologii Az előadások nyelve: lengyel
Nauczanie chemii Az előadások nyelve: lengyel
Nauczanie geografii Az előadások nyelve: lengyel
Nauczanie języka polskiego jako obcego Az előadások nyelve: lengyel
Neurologopedia Az előadások nyelve: lengyel
Nowe technologie dla kultury i administracji Az előadások nyelve: lengyel
Nowoczesne techniki badawcze Az előadások nyelve: lengyel
Obywatel i przedsiębiorstwo na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej Az előadások nyelve: lengyel
Ochrona danych osobowych Az előadások nyelve: lengyel
Ochrona własności intelektualnej w dziedzinie nauki i kultury Az előadások nyelve: lengyel
Pedagogiczne studia kwalifikacyjne Az előadások nyelve: lengyel
Pedagogika Marii Montessori Az előadások nyelve: lengyel
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z terapią pedagogiczną Az előadások nyelve: lengyel
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z metodyką teatralno-taneczną Az előadások nyelve: lengyel
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią osób nieprzystosowanych społecznie Az előadások nyelve: lengyel
Pedagogika specjalna Az előadások nyelve: lengyel
Podyplomowe studia humanistyczne dla cudzoziemców Az előadások nyelve: lengyel
Podyplomowe Studium Legislacji Az előadások nyelve: lengyel
Prawne instrumenty ochrony środowiska Az előadások nyelve: lengyel
Prawo dla tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych Az előadások nyelve: lengyel
Prawo gospodarcze i handlowe Az előadások nyelve: lengyel
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Az előadások nyelve: lengyel
Profesjonalny Event Manager Az előadások nyelve: lengyel
Programowanie i bazy danych Az előadások nyelve: lengyel
Programowanie i informatyka w szkole Az előadások nyelve: lengyel
Przedsiębiorczość Az előadások nyelve: lengyel
Psychologia sądowa Az előadások nyelve: lengyel
Psychologia sportu dla psychologów Az előadások nyelve: lengyel
Psychologia sportu dla trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego Az előadások nyelve: lengyel
Public relations and media marketing Az előadások nyelve: lengyel
Radioekologia Az előadások nyelve: lengyel
Realizator dźwięku w studio i na koncercie Az előadások nyelve: lengyel
Samorządność i samorząd terytorialny Az előadások nyelve: lengyel
Surdologopedia Az előadások nyelve: lengyel
Systemy informacji geograficznej w praktyce Az előadások nyelve: lengyel
Tłumaczenia poświadczone i specjalistyczne (Jęz. Angielski, Niemiecki, Francuski, Rosyjski) Az előadások nyelve: lengyel
Tłumaczenie ustne (język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, portugalski) Az előadások nyelve: lengyel
Tworzenie kolekcji cyfrowych Az előadások nyelve: lengyel
Ubezpieczenia i pośrednictwo finansowe Az előadások nyelve: lengyel
Udostępnianie kultury i sztuki osobom niepełnosprawnym Az előadások nyelve: lengyel
Wychowanie fizyczne z elementami edukacji zdrowotnej Az előadások nyelve: lengyel
Wzornictwo Az előadások nyelve: lengyel
Zamówienia publiczne Az előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie Transportem-Spedycją-Logistyką Az előadások nyelve: lengyel
Administracja samorządowa w państwach Unii Europejskiej Az előadások nyelve: ukrán

Karoktöbb »
Wydział Artystyczny
Wydział Biologii i Biotechnologii
Wydział Chemii
Wydział Ekonomiczny
Wydział Filozofii i Socjologii
Wydział Humanistyczny
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Wydział Politologii
Wydział Prawa i Administracji

Vidéki központok
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Wydział Zamiejscowy w PuławachPuławy
Maria Curie-Skłodowska University (UMCS) in Lublin is the biggest publicly-funded university east of the Vistula river. As an institution with deep roots in the region, it has been fulfilling its culture- and opinion-forming role and significantly contributing to the creation of knowledge-based economy for nearly 70 years. Up to this date, our Alma Mater has produced over 210,000 graduates. Currently, we are educating over 24,000 undergraduate, graduate, post-graduate and doctoral students.
Az egyetem www honlapja: www.umcs.pl

Térkép

YouTube

« vissza - Egyetemek
Privacy Policy