A felsőoktatási intézmény bemutatása
Lublin, Lengyelország

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

A felsőoktatási intézmény típusa: egyetemek
Státusz: állami

I. Bachelor fokozat
Tanulmányok
Teljes időtartamú
Nem teljes időtartamú
BiológiaAz előadások nyelve: angol
Medical MiologyAz előadások nyelve: angol
Nemzetközi kapcsolatokAz előadások nyelve: angol
Global EconomyAz előadások nyelve: angol
Regional Studies – Central-East EuropeAz előadások nyelve: angol
Regional Studies Asia and PacificAz előadások nyelve: angol
Business AnalyticsAz előadások nyelve: angol
Tourism and ManagementAz előadások nyelve: angol
BiológiaAz előadások nyelve: lengyel
BiokémiaAz előadások nyelve: lengyel
BioanalitykaAz előadások nyelve: lengyel
Biologia eksperymentalnaAz előadások nyelve: lengyel
Biologia medycznaAz előadások nyelve: lengyel
MikrobiologiaAz előadások nyelve: lengyel
BiotechnológiaAz előadások nyelve: lengyel
FilozófiaAz előadások nyelve: lengyel
Doradztwo i komunikacja w biznesieAz előadások nyelve: lengyel
Filozofia teoretycznaAz előadások nyelve: lengyel
Kultury azjatyckieAz előadások nyelve: lengyel
GeográfiaAz előadások nyelve: lengyel
Geografia stosowanaAz előadások nyelve: lengyel
Monitoring i gospodarowanie zasobami środowiskaAz előadások nyelve: lengyel
Organizacja przestrzeni społeczno-gospodarczejAz előadások nyelve: lengyel
Információs társadalomAz előadások nyelve: lengyel
E-przedsiębiorczośćAz előadások nyelve: lengyel
Elektroniczna administracjaAz előadások nyelve: lengyel
InformatikaAz előadások nyelve: lengyel
KémiaAz előadások nyelve: lengyel
Analityka chemicznaAz előadások nyelve: lengyel
Chemia kryminalistycznaAz előadások nyelve: lengyel
Chemia podstawowa i stosowanaAz előadások nyelve: lengyel
Chemia środków bioaktywnych i kosmetykówAz előadások nyelve: lengyel
Chemia w renowacji rzeźbiarskiej i architektonicznejAz előadások nyelve: lengyel
KözgazdaságtanAz előadások nyelve: lengyel
Biznes międzynarodowyAz előadások nyelve: lengyel
Przedsiębiorstwo w gospodarce regionalnejAz előadások nyelve: lengyel
KriminológiaAz előadások nyelve: lengyel
MatematikaAz előadások nyelve: lengyel
BiomatematykaAz előadások nyelve: lengyel
Matematyka finansowa i ubezpieczeniowaAz előadások nyelve: lengyel
Matematyka obliczeniowaAz előadások nyelve: lengyel
Matematyka teoretycznaAz előadások nyelve: lengyel
Matematyka z informatyką (specjalność nauczycielska)Az előadások nyelve: lengyel
Specjalność informatycznaAz előadások nyelve: lengyel
Statystyczna analiza danychAz előadások nyelve: lengyel
Zastosowanie matematykiAz előadások nyelve: lengyel
MenedzsmentAz előadások nyelve: lengyel
E-przedsiębiorczośćAz előadások nyelve: lengyel
Menedżer produktuAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie zasobami ludzkimiAz előadások nyelve: lengyel
Nemzetközi kapcsolatokAz előadások nyelve: lengyel
Európai integrációAz előadások nyelve: lengyel
Nemzetközi biztonságAz előadások nyelve: lengyel
Stosunki międzynarodowe w Europie WschodniejAz előadások nyelve: lengyel
Studia regionu PacyfikuAz előadások nyelve: lengyel
PedagógiaAz előadások nyelve: lengyel
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z doradztwem edukacyjno-zawodowym (specjalność nauczycielska)Az előadások nyelve: lengyel
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną (specjalność nauczycielska)Az előadások nyelve: lengyel
Pedagogika resocjalizacyjna (specjalność nauczycielska)Az előadások nyelve: lengyel
RégészetAz előadások nyelve: lengyel
Archeologia Polski i powszechnaAz előadások nyelve: lengyel
Szociális munkaAz előadások nyelve: lengyel
Edukacja międzykulturowaAz előadások nyelve: lengyel
Wsparcie rodziny i senioraAz előadások nyelve: lengyel
SzociológiaAz előadások nyelve: lengyel
TörténettudományAz előadások nyelve: lengyel
NauczycielskaAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i komercjalizacja wiedzy historycznejAz előadások nyelve: lengyel
Analityka gospodarczaAz előadások nyelve: lengyel
AnglistykaAz előadások nyelve: lengyel
Animacja kulturyAz előadások nyelve: lengyel
MultimedialnaAz előadások nyelve: lengyel
ScenicznaAz előadások nyelve: lengyel
Architektura informacjiAz előadások nyelve: lengyel
Architektura systemów informacyjnychAz előadások nyelve: lengyel
Publikowanie cyfrowe i siecioweAz előadások nyelve: lengyel
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymiAz előadások nyelve: lengyel
Archiwistyka historycznaAz előadások nyelve: lengyel
Informatyka biurowa i archiwalnaAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie dokumentacją współczesnąAz előadások nyelve: lengyel
Bezpieczeństwo narodoweAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie bezpieczeństwem międzynarodowymAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznymAz előadások nyelve: lengyel
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaAz előadások nyelve: lengyel
Marketing politycznyAz előadások nyelve: lengyel
MedialnaAz előadások nyelve: lengyel
E-edytorstwo i techniki redakcyjneAz előadások nyelve: lengyel
E-edytorstwo w nowych mediachAz előadások nyelve: lengyel
WydawnictwoAz előadások nyelve: lengyel
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychAz előadások nyelve: lengyel
FestészetAz előadások nyelve: lengyel
FotografiaAz előadások nyelve: lengyel
GrafikaAz előadások nyelve: lengyel
IntermediaAz előadások nyelve: lengyel
Rzeźba i formy przestrzenneAz előadások nyelve: lengyel
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejAz előadások nyelve: lengyel
NauczycielskaAz előadások nyelve: lengyel
EuropeistykaAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie kulturą i komunikacja społecznaAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie zdrowiem i profilaktyka społecznaAz előadások nyelve: lengyel
Filologia polskaAz előadások nyelve: lengyel
NauczycielskaAz előadások nyelve: lengyel
Redaktorsko-medialnaAz előadások nyelve: lengyel
Studium teatralneAz előadások nyelve: lengyel
Finanse i rachunkowośćAz előadások nyelve: lengyel
Bankowość i rynki finansoweAz előadások nyelve: lengyel
Finansowanie i opodatkowanie przedsiębiorstwAz előadások nyelve: lengyel
Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucjiAz előadások nyelve: lengyel
Specjalista bankowyAz előadások nyelve: lengyel
FizykaAz előadások nyelve: lengyel
Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologicznaAz előadások nyelve: lengyel
Biofizyka molekularna i medycznaAz előadások nyelve: lengyel
Fizyka doświadczalnaAz előadások nyelve: lengyel
Fizyka teoretyczna i astrofizykaAz előadások nyelve: lengyel
GermanistykaAz előadások nyelve: lengyel
NauczycielskaAz előadások nyelve: lengyel
Specjalistyczny język niemieckiAz előadások nyelve: lengyel
HispanistykaAz előadások nyelve: lengyel
Języka hiszpański w przekładzie i komunikacji zawodowejAz előadások nyelve: lengyel
NauczycielskaAz előadások nyelve: lengyel
Jazz i muzyka estradowaAz előadások nyelve: lengyel
KognitywistykaAz előadások nyelve: lengyel
Kreatywność społecznaAz előadások nyelve: lengyel
KulturoznawstwoAz előadások nyelve: lengyel
Antropologia i socjologia kulturyAz előadások nyelve: lengyel
JudaistykaAz előadások nyelve: lengyel
Krytyka i animacja sztukiAz előadások nyelve: lengyel
MedialnaAz előadások nyelve: lengyel
Teatrologia i filmoznawstwoAz előadások nyelve: lengyel
Lingwistyka stosowanaAz előadások nyelve: lengyel
NauczycielskaAz előadások nyelve: lengyel
TranslatorycznaAz előadások nyelve: lengyel
LogistykaAz előadások nyelve: lengyel
Logistyka międzynarodowaAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie przedsiębiorstwem logistycznymAz előadások nyelve: lengyel
Logopedia z audiologiąAz előadások nyelve: lengyel
Matematyka w finansachAz előadások nyelve: lengyel
Matematyka ubezpieczeniowaAz előadások nyelve: lengyel
Metody statystyczne w finansachAz előadások nyelve: lengyel
Nauczanie matematyki i informatykiAz előadások nyelve: lengyel
PolitologiaAz előadások nyelve: lengyel
KözigazgatásAz előadások nyelve: lengyel
Doradztwo polityczne i medialneAz előadások nyelve: lengyel
Polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskieAz előadások nyelve: lengyel
Portugalistyka: studia portugalsko-brazylijskieAz előadások nyelve: lengyel
Prawno-administracyjnyAz előadások nyelve: lengyel
Prawno-biznesowyAz előadások nyelve: lengyel
Prawo bezpieczeństwa wewnętrznegoAz előadások nyelve: lengyel
Produkcja medialnaAz előadások nyelve: lengyel
MultimédiaAz előadások nyelve: lengyel
Organizacja produkcji medialnejAz előadások nyelve: lengyel
Public Relations i zarządzanie informacjąAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie mediami społecznościowymAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie wizerunkiem,Az előadások nyelve: lengyel
RomanistykaAz előadások nyelve: lengyel
Język francuski w biznesieAz előadások nyelve: lengyel
NauczycielskaAz előadások nyelve: lengyel
TłumaczeniowaAz előadások nyelve: lengyel
RusycystykaAz előadások nyelve: lengyel
Język rosyjski w biznesieAz előadások nyelve: lengyel
Język rosyjski z językiem angielskim w obsłudze ruchu granicznegoAz előadások nyelve: lengyel
Technologie cyfrowe w animacji kulturyAz előadások nyelve: lengyel
Turystyka historycznaAz előadások nyelve: lengyel
Turystyka i rekreacjaAz előadások nyelve: lengyel
SzállodaiparAz előadások nyelve: lengyel
Organizacja i obsługa ruchu turystycznegoAz előadások nyelve: lengyel
Rekreacja ruchowa i zdrowotnaAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie zasobami turystycznymiAz előadások nyelve: lengyel
UkrainistykaAz előadások nyelve: lengyel
Język ukraiński w biznesieAz előadások nyelve: lengyel
Języka ukraiński w obsłudze administracyjno-celnej i turystycznejAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie w politykach publicznychAz előadások nyelve: lengyel
Egészségügyi politikaAz előadások nyelve: lengyel
GazdaságpolitikaAz előadások nyelve: lengyel
Regionális politikaAz előadások nyelve: lengyel
Migracje i polityka migracyjna UEAz előadások nyelve: lengyel
Polityka kulturalna i edukacyjnaAz előadások nyelve: lengyel

I. Engineering fokozat
Tanulmányok
Teljes időtartamú
Nem teljes időtartamú
Fizyka technicznaAz előadások nyelve: lengyel
Fizyka komputerowaAz előadások nyelve: lengyel
Fizyka medycznaAz előadások nyelve: lengyel
Nowoczesne materiały i techniki pomiaroweAz előadások nyelve: lengyel
GeoinformatykaAz előadások nyelve: lengyel
Gospodarka przestrzennaAz előadások nyelve: lengyel
TerületszervezésAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie przestrzeniąAz előadások nyelve: lengyel
Inżynieria nowoczesnych materiałówAz előadások nyelve: lengyel

Egységes magiszteri
Tanulmányok
Teljes időtartamú
Nem teljes időtartamú
FestészetAz előadások nyelve: lengyel
Malarstwo użytkoweAz előadások nyelve: lengyel
Sztuka obrazuAz előadások nyelve: lengyel
PszichológiaAz előadások nyelve: lengyel
Psychologia kliniczna i neuropsychologiaAz előadások nyelve: lengyel
Psychologia rodzinyAz előadások nyelve: lengyel
Psychologia społecznaAz előadások nyelve: lengyel
Psychologia wspomagania rozwoju i edukacjiAz előadások nyelve: lengyel
GrafikaAz előadások nyelve: lengyel
Grafika projektowaAz előadások nyelve: lengyel
Grafika warsztatowaAz előadások nyelve: lengyel
Sztuka mediów cyfrowychAz előadások nyelve: lengyel
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaAz előadások nyelve: lengyel
Pedagogika specjalnaAz előadások nyelve: lengyel
PrawoAz előadások nyelve: lengyel

II. Magiszter fokozat
Tanulmányok
Teljes időtartamú
Nem teljes időtartamú
KémiaAz előadások nyelve: angol
Materials ChemistryAz előadások nyelve: angol
Nemzetközi kapcsolatokAz előadások nyelve: angol
Economic DiplomacyAz előadások nyelve: angol
International Place BrandingAz előadások nyelve: angol
International Relations in East – Central EuropeAz előadások nyelve: angol
Education and TherapyAz előadások nyelve: angol
Occupational TherapyAz előadások nyelve: angol
Rahabilitation of People with DisabilitiesAz előadások nyelve: angol
Special Education Needs SupportAz előadások nyelve: angol
Graphic ArtsAz előadások nyelve: angol
Intercultural Communication in Education and the WorkplaceAz előadások nyelve: angol
BiológiaAz előadások nyelve: lengyel
BiokémiaAz előadások nyelve: lengyel
BioanalitykaAz előadások nyelve: lengyel
Biologia eksperymentalnaAz előadások nyelve: lengyel
MikrobiologiaAz előadások nyelve: lengyel
BiotechnológiaAz előadások nyelve: lengyel
Biotechnologia medycznaAz előadások nyelve: lengyel
Biotechnologia ogólnaAz előadások nyelve: lengyel
FilozófiaAz előadások nyelve: lengyel
GeográfiaAz előadások nyelve: lengyel
Klimatologia i gospodarka wodnaAz előadások nyelve: lengyel
Wizualizacja kartograficzna i projektowanie mapAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie rozwojem gospodarczymAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie środowiskiemAz előadások nyelve: lengyel
Információs társadalomAz előadások nyelve: lengyel
InformatikaAz előadások nyelve: lengyel
Deweloperska (programistyczna)Az előadások nyelve: lengyel
Inżynieria danychAz előadások nyelve: lengyel
Testowanie/analizy/wdrożenia oprogramowaniaAz előadások nyelve: lengyel
KémiaAz előadások nyelve: lengyel
Analityka chemicznaAz előadások nyelve: lengyel
Chemia kryminalistycznaAz előadások nyelve: lengyel
Chemia materiałowaAz előadások nyelve: lengyel
Chemia podstawowa i stosowanaAz előadások nyelve: lengyel
Chemia środków bioaktywnych i kosmetykówAz előadások nyelve: lengyel
Technologie fotoniczne i światłowodoweAz előadások nyelve: lengyel
KözgazdaságtanAz előadások nyelve: lengyel
Ekonomia międzynarodowaAz előadások nyelve: lengyel
Gospodarka samorządowaAz előadások nyelve: lengyel
Polityka społeczna a rozwój i zabezpieczenie ludnościAz előadások nyelve: lengyel
Systemy ekonomiczneAz előadások nyelve: lengyel
Ubezpieczenia społeczne i gospodarczeAz előadások nyelve: lengyel
KözigazgatásAz előadások nyelve: lengyel
KriminológiaAz előadások nyelve: lengyel
Kadra kierownicza organów ochrony prawaAz előadások nyelve: lengyel
KuratorAz előadások nyelve: lengyel
Pracownik socjalny przygotowany do zapewnienia pomocy ofierze przestępstwaAz előadások nyelve: lengyel
MatematikaAz előadások nyelve: lengyel
BiomatematykaAz előadások nyelve: lengyel
Matematyka finansowa i ubezpieczeniowaAz előadások nyelve: lengyel
Matematyka teoretycznaAz előadások nyelve: lengyel
Matematyka z informatyką (specjalność nauczycielska)Az előadások nyelve: lengyel
Specjalność informatycznaAz előadások nyelve: lengyel
Statystyczna analiza danychAz előadások nyelve: lengyel
Zastosowanie matematykiAz előadások nyelve: lengyel
Zastosowanie matematyki w fizyceAz előadások nyelve: lengyel
MenedzsmentAz előadások nyelve: lengyel
Menedżersko-prawnaAz előadások nyelve: lengyel
Systemy informacyjne w administracji i biznesieAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie kapitałem społecznymAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie marką i wizerunkiem firmyAz előadások nyelve: lengyel
Nemzetközi kapcsolatokAz előadások nyelve: lengyel
Dyplomacja ekonomicznaAz előadások nyelve: lengyel
Międzynarodowy marketing terytorialnyAz előadások nyelve: lengyel
Pozaeuropejskie studia regionalneAz előadások nyelve: lengyel
Projekty międzynarodoweAz előadások nyelve: lengyel
PedagógiaAz előadások nyelve: lengyel
Doradztwo zawodowe i personalneAz előadások nyelve: lengyel
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną (specjalizacja nauczycielska)Az előadások nyelve: lengyel
RégészetAz előadások nyelve: lengyel
Szociális munkaAz előadások nyelve: lengyel
SzociológiaAz előadások nyelve: lengyel
TörténettudományAz előadások nyelve: lengyel
Dziedzictwo historyczne regionuAz előadások nyelve: lengyel
Historia stosowanaAz előadások nyelve: lengyel
NauczycielskaAz előadások nyelve: lengyel
Analityka gospodarczaAz előadások nyelve: lengyel
Anglistyka z uprawnieniami nauczycielskimiAz előadások nyelve: lengyel
Animacja kulturyAz előadások nyelve: lengyel
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymiAz előadások nyelve: lengyel
Archiwistyka historycznaAz előadások nyelve: lengyel
Informatyka biurowaAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie dokumentacją współczesnąAz előadások nyelve: lengyel
Bezpieczeństwo narodoweAz előadások nyelve: lengyel
Bezpieczeństwo w komunikacji międzynarodowejAz előadások nyelve: lengyel
Bezpieczeństwo wewnętrzne RPAz előadások nyelve: lengyel
CyberbezpieczeństwoAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie w sytuacjach kryzysowychAz előadások nyelve: lengyel
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaAz előadások nyelve: lengyel
KözönségkapcsolatokAz előadások nyelve: lengyel
Digital MediaAz előadások nyelve: lengyel
Dziennikarstwo on-lineAz előadások nyelve: lengyel
RedaktorskaAz előadások nyelve: lengyel
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychAz előadások nyelve: lengyel
ArteterapiaAz előadások nyelve: lengyel
Rzeźba i formy przestrzenneAz előadások nyelve: lengyel
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejAz előadások nyelve: lengyel
Muzyka sakralnaAz előadások nyelve: lengyel
MuzykoterapiaAz előadások nyelve: lengyel
Prowadzenie zespołówAz előadások nyelve: lengyel
EuropeistykaAz előadások nyelve: lengyel
Filologia polskaAz előadások nyelve: lengyel
MedioznawczaAz előadások nyelve: lengyel
NauczycielskaAz előadások nyelve: lengyel
Teatrologiczno-filmoznawczaAz előadások nyelve: lengyel
WydawniczaAz előadások nyelve: lengyel
Finanse i rachunkowośćAz előadások nyelve: lengyel
Audyt i rachunkowość zarządczaAz előadások nyelve: lengyel
Certyfikowany menedżer bankowyAz előadások nyelve: lengyel
Doradca finansowyAz előadások nyelve: lengyel
Inwestycje kapitałoweAz előadások nyelve: lengyel
Menedżer finansowyAz előadások nyelve: lengyel
Podatki i finanse publiczneAz előadások nyelve: lengyel
Fizyka technicznaAz előadások nyelve: lengyel
GeoinformatykaAz előadások nyelve: lengyel
GermanistykaAz előadások nyelve: lengyel
NauczycielskaAz előadások nyelve: lengyel
Specjalistyczny język niemieckiAz előadások nyelve: lengyel
Gospodarka przestrzennaAz előadások nyelve: lengyel
Regionális gazdaságAz előadások nyelve: lengyel
Urbanistyka i polityka przestrzennaAz előadások nyelve: lengyel
GrafikaAz előadások nyelve: lengyel
Grafika projektowaAz előadások nyelve: lengyel
Grafika warsztatowaAz előadások nyelve: lengyel
HispanistykaAz előadások nyelve: lengyel
NauczycielskaAz előadások nyelve: lengyel
TłumaczeniowaAz előadások nyelve: lengyel
Informatologia stosowanaAz előadások nyelve: lengyel
Bibliologiczne zasoby dziedzictwa kulturowego w dobie cyfrowejAz előadások nyelve: lengyel
Cyfrowe zasoby informacjiAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucji publicznejAz előadások nyelve: lengyel
Inżynieria nowoczesnych materiałówAz előadások nyelve: lengyel
KognitywistykaAz előadások nyelve: lengyel
KulturoznawstwoAz előadások nyelve: lengyel
Antropologia i etnologiaAz előadások nyelve: lengyel
Media i kultura popularnaAz előadások nyelve: lengyel
Wielokulturowość w Polsce – tradycja i współczesnośćAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie w kulturzeAz előadások nyelve: lengyel
Lingwistyka stosowanaAz előadások nyelve: lengyel
NauczycielskaAz előadások nyelve: lengyel
TranslatorycznaAz előadások nyelve: lengyel
LogistykaAz előadások nyelve: lengyel
Koordynator procesów logistycznychAz előadások nyelve: lengyel
Logopedia z audiologiąAz előadások nyelve: lengyel
Logopedia klinicznaAz előadások nyelve: lengyel
SurdologopediaAz előadások nyelve: lengyel
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaAz előadások nyelve: lengyel
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją dzieci o specjalnych potrzebachAz előadások nyelve: lengyel
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją w systemie Marii MontessoriAz előadások nyelve: lengyel
Pedagogika specjalnaAz előadások nyelve: lengyel
Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i z trudnościami w uczeniu się ( specjalność nauczycielska)Az előadások nyelve: lengyel
Resocjalizacja z socjoterapią (specjalność nauczycielska)Az előadások nyelve: lengyel
Specjalna terapia pedagogiczna z terapią procesów integracji sensorycznej (specjalność nauczycielska)Az előadások nyelve: lengyel
PolitologiaAz előadások nyelve: lengyel
KözbiztonságAz előadások nyelve: lengyel
KözigazgatásAz előadások nyelve: lengyel
PortugalistykaAz előadások nyelve: lengyel
Prawno-administracyjnyAz előadások nyelve: lengyel
Administracja skarbowa i gospodarczaAz előadások nyelve: lengyel
Administracja w procesach globalizacjiAz előadások nyelve: lengyel
Służba cywilnaAz előadások nyelve: lengyel
Prawno-menedżerskiAz előadások nyelve: lengyel
BiznesowaAz előadások nyelve: lengyel
MenedżerskaAz előadások nyelve: lengyel
Prawo bezpieczeństwa wewnętrznegoAz előadások nyelve: lengyel
Prawo międzynarodowe i prawo Unii EuropejskiejAz előadások nyelve: lengyel
Nemzetközi jogAz előadások nyelve: lengyel
Prawo Unii EuropejskiejAz előadások nyelve: lengyel
Produkcja medialnaAz előadások nyelve: lengyel
Produkcja w branży gierAz előadások nyelve: lengyel
Produkcja wydarzenia multimedialnegoAz előadások nyelve: lengyel
Realizacja filmowo-telewizyjnaAz előadások nyelve: lengyel
RomanistykaAz előadások nyelve: lengyel
NauczycielskaAz előadások nyelve: lengyel
TłumaczeniowaAz előadások nyelve: lengyel
RusycystykaAz előadások nyelve: lengyel
TłumaczeniowaAz előadások nyelve: lengyel
Technologie cyfrowe w animacji kulturyAz előadások nyelve: lengyel
Turystyka i rekreacjaAz előadások nyelve: lengyel
Planowanie i zarządzanie w turystyce i rekreacjiAz előadások nyelve: lengyel
Turystyka dzieci i młodzieżyAz előadások nyelve: lengyel
Turystyka zdrowotnaAz előadások nyelve: lengyel
UkrainistykaAz előadások nyelve: lengyel
TłumaczeniowaAz előadások nyelve: lengyel

Doktori tanulmányoktöbb »
Filozófia Az előadások nyelve: lengyel
Fizikai tudományok Az előadások nyelve: lengyel
Matematika Az előadások nyelve: lengyel
Nyelvészet Az előadások nyelve: lengyel
Pedagógia Az előadások nyelve: lengyel
Pszichológia Az előadások nyelve: lengyel
Történettudomány Az előadások nyelve: lengyel
Ekonomia i finanse Az előadások nyelve: lengyel
Literaturoznawstwo Az előadások nyelve: lengyel
Nauki biologiczne Az előadások nyelve: lengyel
Nauki chemiczne Az előadások nyelve: lengyel
Nauki o komunikacji społecznej i mediach Az előadások nyelve: lengyel
Nauki o kulturze i religii Az előadások nyelve: lengyel
Nauki o polityce i administracji Az előadások nyelve: lengyel
Nauki o zarządzaniu i jakości Az előadások nyelve: lengyel
Nauki o Ziemi i środowisku Az előadások nyelve: lengyel
Nauki prawne Az előadások nyelve: lengyel
Nauki socjologiczne Az előadások nyelve: lengyel
Sztuki muzyczne Az előadások nyelve: lengyel
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki Az előadások nyelve: lengyel

Posztgraduális tanulmányoktöbb »
Festészet Az előadások nyelve: lengyel
Közigazgatás Az előadások nyelve: lengyel
Matematika Az előadások nyelve: lengyel
Számvitel Az előadások nyelve: lengyel
Administracja Az előadások nyelve: lengyel
Administrowanie sieciami komputerowymi Az előadások nyelve: lengyel
Analiza danych Az előadások nyelve: lengyel
Architektura książki - projektowanie i edycja Az előadások nyelve: lengyel
Archiwistyka Az előadások nyelve: lengyel
Arteterapia z elementami psychologii twórczości Az előadások nyelve: lengyel
Chemia praktyczna Az előadások nyelve: lengyel
Coaching i mentoring Az előadások nyelve: lengyel
Compliance w zarządzaniu organizacją Az előadások nyelve: lengyel
Diagnoza i terapia neuropsychologiczna Az előadások nyelve: lengyel
Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu (dla nauczycieli mających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej) Az előadások nyelve: lengyel
Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu (dla nauczycieli niemających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej) Az előadások nyelve: lengyel
Diagnoza,terapia i edukacja osób z autyzmem Az előadások nyelve: lengyel
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (dla osób mających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej) Az előadások nyelve: lengyel
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (dla osób niemających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej) Az előadások nyelve: lengyel
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (dla osób mających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej) Az előadások nyelve: lengyel
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (dla osób niemających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej) Az előadások nyelve: lengyel
Edukacja muzealna Az előadások nyelve: lengyel
Europejski Certyfikat Bankowca EFCB Az előadások nyelve: lengyel
Filozofia i etyka Az előadások nyelve: lengyel
Fizyka Az előadások nyelve: lengyel
Grafika komputerowa i dtp Az előadások nyelve: lengyel
Grafika wydawnicza Az előadások nyelve: lengyel
Historia i wiedza o społeczeństwie Az előadások nyelve: lengyel
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - grupa C Az előadások nyelve: lengyel
Innowacyjne zarządzanie produkcją Az előadások nyelve: lengyel
Języki skandynawskie dla rynku pracy Az előadások nyelve: lengyel
Kompetencje wychowawcze Az előadások nyelve: lengyel
Logopedia Az előadások nyelve: lengyel
Marketing internetowy i brokering informacji Az előadások nyelve: lengyel
Mediacja szkolna i sądowa Az előadások nyelve: lengyel
Monitoring i zarządzanie środowiskiem Az előadások nyelve: lengyel
Muzealnictwo Az előadások nyelve: lengyel
Muzykoterapia Az előadások nyelve: lengyel
Nauczanie biologii Az előadások nyelve: lengyel
Nauczanie chemii Az előadások nyelve: lengyel
Nauczanie geografii Az előadások nyelve: lengyel
Nauczanie języka polskiego jako obcego Az előadások nyelve: lengyel
Neurologopedia Az előadások nyelve: lengyel
Nowe technologie dla kultury i administracji Az előadások nyelve: lengyel
Nowoczesne techniki badawcze Az előadások nyelve: lengyel
Obywatel i przedsiębiorstwo na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej Az előadások nyelve: lengyel
Ochrona danych osobowych Az előadások nyelve: lengyel
Ochrona własności intelektualnej w dziedzinie nauki i kultury Az előadások nyelve: lengyel
Pedagogiczne studia kwalifikacyjne Az előadások nyelve: lengyel
Pedagogika Marii Montessori Az előadások nyelve: lengyel
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z terapią pedagogiczną Az előadások nyelve: lengyel
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią osób nieprzystosowanych społecznie Az előadások nyelve: lengyel
Pedagogika specjalna Az előadások nyelve: lengyel
Podyplomowe studia humanistyczne dla cudzoziemców Az előadások nyelve: lengyel
Podyplomowe Studium Legislacji Az előadások nyelve: lengyel
Prawne instrumenty ochrony środowiska Az előadások nyelve: lengyel
Prawo dla tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych Az előadások nyelve: lengyel
Prawo gospodarcze i handlowe studia podyplomowe Az előadások nyelve: lengyel
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Az előadások nyelve: lengyel
Profesjonalny Event Manager Az előadások nyelve: lengyel
Programowanie i bazy danych Az előadások nyelve: lengyel
Programowanie i informatyka w szkole Az előadások nyelve: lengyel
Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela Az előadások nyelve: lengyel
Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela psychologa Az előadások nyelve: lengyel
Psychologia sądowa Az előadások nyelve: lengyel
Psychologia sportu dla psychologów Az előadások nyelve: lengyel
Psychologia sportu dla trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego Az előadások nyelve: lengyel
Public relations and media marketing Az előadások nyelve: lengyel
Radioekologia Az előadások nyelve: lengyel
Surdologopedia Az előadások nyelve: lengyel
Systemy informacji geograficznej w praktyce Az előadások nyelve: lengyel
Tłumaczenia poświadczone i specjalistyczne (Jęz. Angielski, Niemiecki, Francuski, Rosyjski) Az előadások nyelve: lengyel
Tłumaczenie ustne (język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, portugalski) Az előadások nyelve: lengyel
Tworzenie kolekcji cyfrowych Az előadások nyelve: lengyel
Ubezpieczenia i pośrednictwo finansowe Az előadások nyelve: lengyel
Wychowanie fizyczne z elementami edukacji zdrowotnej Az előadások nyelve: lengyel
Zamówienia publiczne Az előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie Transportem-Spedycją-Logistyką Az előadások nyelve: lengyel
Administracja samorządowa w państwach Unii Europejskiej - studia w języku ukraińskim Az előadások nyelve: ukrán

Karoktöbb »
Wydział Artystyczny
Wydział Biologii i Biotechnologii
Wydział Chemii
Wydział Ekonomiczny
Wydział Filozofii i Socjologii
Wydział Humanistyczny
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Wydział Prawa i Administracji

Vidéki központok
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Wydział Zamiejscowy w PuławachPuławy
Maria Curie-Skłodowska University (UMCS) in Lublin is the biggest publicly-funded university east of the Vistula river. As an institution with deep roots in the region, it has been fulfilling its culture- and opinion-forming role and significantly contributing to the creation of knowledge-based economy for nearly 70 years. Up to this date, our Alma Mater has produced over 210,000 graduates. Currently, we are educating over 24,000 undergraduate, graduate, post-graduate and doctoral students.
Az egyetem www honlapja: www.umcs.pl

Térkép

YouTube

« vissza - Egyetemek
Privacy Policy