A felsőoktatási intézmény bemutatása
Krakkó (Kraków), Lengyelország

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

A felsőoktatási intézmény típusa: pedagógiai
Státusz: állami

I. Bachelor fokozat
Tanulmányok
Teljes időtartamú
Nem teljes időtartamú
BiológiaAz előadások nyelve: lengyel
FestészetAz előadások nyelve: lengyel
FilozófiaAz előadások nyelve: lengyel
GeográfiaAz előadások nyelve: lengyel
KémiaAz előadások nyelve: lengyel
KörnyezetvédelemAz előadások nyelve: lengyel
MatematikaAz előadások nyelve: lengyel
Nemzetközi kapcsolatokAz előadások nyelve: lengyel
PedagógiaAz előadások nyelve: lengyel
Szociális munkaAz előadások nyelve: lengyel
SzociálpolitikaAz előadások nyelve: lengyel
SzociológiaAz előadások nyelve: lengyel
TörténettudományAz előadások nyelve: lengyel
AdministracjaAz előadások nyelve: lengyel
Architektura informacjiAz előadások nyelve: lengyel
Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwoAz előadások nyelve: lengyel
Bezpieczeństwo państwaAz előadások nyelve: lengyel
Bezpieczeństwo zdrowotneAz előadások nyelve: lengyel
DesignAz előadások nyelve: lengyel
Digital DesignAz előadások nyelve: lengyel
Dokumentacja i infobrokerstwoAz előadások nyelve: lengyelTávoktatás
Ekonomia społecznaAz előadások nyelve: lengyel
Etyka – mediacje i negocjacjeAz előadások nyelve: lengyel
Filologia angielskaAz előadások nyelve: lengyel
Filologia germańskaAz előadások nyelve: lengyel
Filologia hiszpańskaAz előadások nyelve: lengyel
Filologia polskaAz előadások nyelve: lengyel
Filologia romańskaAz előadások nyelve: lengyel
Filologia rosyjskaAz előadások nyelve: lengyel
Filologia włoskaAz előadások nyelve: lengyel
FizykaAz előadások nyelve: lengyel
GrafikaAz előadások nyelve: lengyel
KognitywistykaAz előadások nyelve: lengyel
Komunikacja wizualnaAz előadások nyelve: lengyel
Kulturoznawstwo i wiedza o mediachAz előadások nyelve: lengyel
LogopediaAz előadások nyelve: lengyel
PolitologiaAz előadások nyelve: lengyel
Sztuka i edukacjaAz előadások nyelve: lengyel
Sztuka i mediaAz előadások nyelve: lengyel
Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturoweAz előadások nyelve: lengyel
Turystyka i rekreacjaAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie informacją i publikowanie cyfroweAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymiAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie w służbach społecznychAz előadások nyelve: lengyel

I. Engineering fokozat
Tanulmányok
Teljes időtartamú
Nem teljes időtartamú
InformatikaAz előadások nyelve: lengyel
BioinformatykaAz előadások nyelve: lengyel
Edukacja techniczno-informatycznaAz előadások nyelve: lengyel
Gospodarka przestrzennaAz előadások nyelve: lengyel
Inżynieria bezpieczeństwaAz előadások nyelve: lengyel

Egységes magiszteri
Tanulmányok
Teljes időtartamú
Nem teljes időtartamú
PszichológiaAz előadások nyelve: lengyel
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaAz előadások nyelve: lengyel
Pedagogika specjalnaAz előadások nyelve: lengyel
PrawoAz előadások nyelve: lengyel

II. Magiszter fokozat
Tanulmányok
Teljes időtartamú
Nem teljes időtartamú
BiológiaAz előadások nyelve: lengyel
FilozófiaAz előadások nyelve: lengyel
GeográfiaAz előadások nyelve: lengyel
InformatikaAz előadások nyelve: lengyel
MatematikaAz előadások nyelve: lengyel
Nemzetközi kapcsolatokAz előadások nyelve: lengyel
PedagógiaAz előadások nyelve: lengyel
Szociális munkaAz előadások nyelve: lengyel
SzociálpolitikaAz előadások nyelve: lengyel
SzociológiaAz előadások nyelve: lengyel
TörténettudományAz előadások nyelve: lengyel
AdministracjaAz előadások nyelve: lengyel
Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwoAz előadások nyelve: lengyel
Art & designAz előadások nyelve: lengyel
Bezpieczeństwo państwaAz előadások nyelve: lengyel
Edukacja techniczno-informatycznaAz előadások nyelve: lengyel
Ekonomia społecznaAz előadások nyelve: lengyel
Etyka – mediacje i negocjacjeAz előadások nyelve: lengyel
Filologia angielskaAz előadások nyelve: lengyel
Filologia germańskaAz előadások nyelve: lengyel
Filologia hiszpańskaAz előadások nyelve: lengyel
Filologia polskaAz előadások nyelve: lengyel
Filologia romańskaAz előadások nyelve: lengyel
Filologia rosyjskaAz előadások nyelve: lengyel
Filologia włoskaAz előadások nyelve: lengyel
FizykaAz előadások nyelve: lengyel
Gospodarka przestrzennaAz előadások nyelve: lengyel
GrafikaAz előadások nyelve: lengyel
Kulturoznawstwo i wiedza o mediachAz előadások nyelve: lengyel
LogopediaAz előadások nyelve: lengyel
PolitologiaAz előadások nyelve: lengyel
Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskieAz előadások nyelve: lengyel
Sztuka współczesnaAz előadások nyelve: lengyel
Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturoweAz előadások nyelve: lengyel
Turystyka i rekreacjaAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie informacją i publikowanie cyfroweAz előadások nyelve: lengyel

Doktori tanulmányoktöbb »
Filozófia Az előadások nyelve: lengyel
Fizikai tudományok Az előadások nyelve: lengyel
Matematika Az előadások nyelve: lengyel
Nyelvészet Az előadások nyelve: lengyel
Pedagógia Az előadások nyelve: lengyel
Történettudomány Az előadások nyelve: lengyel
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna Az előadások nyelve: lengyel
Literaturoznawstwo Az előadások nyelve: lengyel
Nauki biologiczne Az előadások nyelve: lengyel
Nauki o bezpieczeństwie Az előadások nyelve: lengyel
Nauki o polityce i administracji Az előadások nyelve: lengyel
Nauki o Ziemi i środowisku Az előadások nyelve: lengyel
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki Az előadások nyelve: lengyel

Posztgraduális tanulmányoktöbb »
Geográfia Az előadások nyelve: lengyel
Informatika Az előadások nyelve: lengyel
Matematika Az előadások nyelve: lengyel
Administracja i zarządzanie w wymiarze sprawiedliwości i instytucjach pomocniczych Az előadások nyelve: lengyel
Administracja samorządowa Az előadások nyelve: lengyel
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa Az előadások nyelve: lengyel
BIBLIOTKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWA Z MODUŁEM NAUCZYCIELSKIM Az előadások nyelve: lengyel
Cracoviana – miasto i region w turystyce Az előadások nyelve: lengyel
Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna Az előadások nyelve: lengyel
Druk 3 D, grafika, poligrafia cyfrowa dla nauczycieli Az előadások nyelve: lengyel
Druk 3D i komputerowe wspomaganie prac projektowych Az előadások nyelve: lengyel
Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Az előadások nyelve: lengyel
Edukacja techniczna Az előadások nyelve: lengyel
Edytorstwo Az előadások nyelve: lengyel
Etyczno-prawna podmiotowość zwierząt Az előadások nyelve: lengyel
Geoinformacja w edukacji Az előadások nyelve: lengyel
Historia i wiedza o społeczeństwie Az előadások nyelve: lengyel
Innowacyjne metody kształcenia algorytmicznego Az előadások nyelve: lengyel
Innowacyjny biznes społecznie odpowiedzialny Az előadások nyelve: lengyel
Kreatywne nowe media w służbach społecznych Az előadások nyelve: lengyel
Leadership w edukacji i biznesie Az előadások nyelve: lengyel
Logopedia Az előadások nyelve: lengyel
MARKETING I NOWOCZESNA PROMOCJA Az előadások nyelve: lengyel
Mechatronika Az előadások nyelve: lengyel
Mediacje i negocjacje Az előadások nyelve: lengyel
Nauczanie fizyki w szkole podstawowej Az előadások nyelve: lengyel
Nauczanie Języka Angielskiego Uczniów o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych Az előadások nyelve: lengyel
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego Az előadások nyelve: lengyel
Nauczyciel praktycznej nauki zawodu Az előadások nyelve: lengyel
Neurologopedia Az előadások nyelve: lengyel
Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii Az előadások nyelve: lengyel
Ochrona danych osobowych w jednostkach administracji publicznej (Inspektor Ochrony Danych) Az előadások nyelve: lengyel
Organizacja i zarządzanie oświatą Az előadások nyelve: lengyel
Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Az előadások nyelve: lengyel
Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) Az előadások nyelve: lengyel
Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) Az előadások nyelve: lengyel
Pedagogika specjalna – edukacja integracyjna i włączająca Az előadások nyelve: lengyel
Pedagogika specjalna – surdopedagogika Az előadások nyelve: lengyel
Pedagogika społeczno-opiekuńcza, diagnoza i terapia pedagogiczna Az előadások nyelve: lengyel
Polityka społeczna i zarządzanie organizacjami pozarządowymi Az előadások nyelve: lengyel
Prawo dla urzędników nieprawników Az előadások nyelve: lengyel
Prawo inwestycyjno-budowlane Az előadások nyelve: lengyel
Prawo medyczne z zasadami deontologii i bioetyki zawodów medycznych Az előadások nyelve: lengyel
Prawo w kierowaniu szkołą i placówką oświatową Az előadások nyelve: lengyel
Prawo wykonawcze Az előadások nyelve: lengyel
Profesjonalny coaching Az előadások nyelve: lengyel
Przedsiębiorczość Az előadások nyelve: lengyel
Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela Az előadások nyelve: lengyel
Przygotowanie pedagogiczno-metodyczne do nauczania przedmiotów zawodowych Az előadások nyelve: lengyel
Przyroda Az előadások nyelve: lengyel
Resocjalizacja i penitencjarystyka Az előadások nyelve: lengyel
Socjoterapia Az előadások nyelve: lengyel
Terapia pedagogiczna Az előadások nyelve: lengyel
Terapia pedagogiczna (pedagogika korekcyjna) Az előadások nyelve: lengyel
Totalitaryzm – nazizm – Holokaust Az előadások nyelve: lengyel
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Az előadások nyelve: lengyel
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (*dla pedagogów specjalnych) Az előadások nyelve: lengyel
Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie Az előadások nyelve: lengyel
Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) – diagnoza, terapia, edukacja i wsparcie Az előadások nyelve: lengyel

Karoktöbb »
Wydział Nauk Humanistycznych
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Wydział Sztuki
Az egyetem www honlapja: www.up.krakow.pl

Térkép

« vissza - Egyetemek
Privacy Policy