ország
város
képzési terület 
nyelv 
felsőoktatási intézmény státusza  
A felsőoktatási intézmény bemutatása
Falun, Svédország

Högskolan Dalarna 

A felsőoktatási intézmény típusa: egyetemek
Státusz: állami

Kapcsolat:

Högskolan Dalarna
791 88 Falun
Telefon: 023-77 80 00

I. Bachelor fokozat
Tanulmányok
International Tourism ManagementAz előadások nyelve: angol
ÄMNESLÄRARPROGRAMMET - INRIKTNING GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 7-9 - ENGELSKA, GEOGRAFI, HISTORIAAz előadások nyelve: svéd
ÄMNESLÄRARPROGRAMMET - INRIKTNING GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 7-9 - GEOGRAFI, HISTORIA, RELIGIONAz előadások nyelve: svéd
ÄMNESLÄRARPROGRAMMET - INRIKTNING GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 7-9 - MATEMATIK, ENGELSKA, SVENSKA SOM ANDRASPRÅKAz előadások nyelve: svéd
ÄMNESLÄRARPROGRAMMET - INRIKTNING GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 7-9 - MATEMATIK, GEOGRAFI, HISTORIAAz előadások nyelve: svéd
ÄMNESLÄRARPROGRAMMET - INRIKTNING GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 7-9 - SVENSKA SOM ANDRASPRÅK, GEOGRAFI, RELIGIONAz előadások nyelve: svéd
ÄMNESLÄRARPROGRAMMET - INRIKTNING GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 7-9 - SVENSKA, ENGELSKA, SVENSKA SOM ANDRASPRÅKAz előadások nyelve: svéd
ÄMNESLÄRARPROGRAMMET - INRIKTNING GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 7-9 - SVENSKA, GEOGRAFI, RELIGIONAz előadások nyelve: svéd
ÄMNESLÄRARPROGRAMMET - INRIKTNING GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 7-9 - SVENSKA, HISTORIA, RELIGIONAz előadások nyelve: svéd
ÄMNESLÄRARPROGRAMMET - INRIKTNING GYMNASIESKOLAN - BILDAz előadások nyelve: svéd
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Engelska - HistoriaAz előadások nyelve: svéd
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Engelska - ReligionAz előadások nyelve: svéd
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Engelska - Svenska som andraspråkAz előadások nyelve: svéd
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Franska - EngelskaAz előadások nyelve: svéd
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Historia - ReligionAz előadások nyelve: svéd
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Religion - HistoriaAz előadások nyelve: svéd
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Spanska - EngelskaAz előadások nyelve: svéd
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska - EngelskaAz előadások nyelve: svéd
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska - FranskaAz előadások nyelve: svéd
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska - ReligionAz előadások nyelve: svéd
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska - SpanskaAz előadások nyelve: svéd
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska - Svenska som andraspråkAz előadások nyelve: svéd
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska - TyskaAz előadások nyelve: svéd
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska -HistoriaAz előadások nyelve: svéd
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska som andraspråk - EngelskaAz előadások nyelve: svéd
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Tyska - EngelskaAz előadások nyelve: svéd
AUDIOVISUELL PRODUKTIONAz előadások nyelve: svéd
BYGGTEKNIKAz előadások nyelve: svéd
DETALJHANDELSPROGRAMMETAz előadások nyelve: svéd
EKONOMPROGRAMMETAz előadások nyelve: svéd
EnergiteknikAz előadások nyelve: svéd
Film- och TV-produktionAz előadások nyelve: svéd
FÖRETAGANDEAz előadások nyelve: svéd
FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMETAz előadások nyelve: svéd
GRAFISK DESIGNAz előadások nyelve: svéd
GRUNDLÄRARPROGRAMMET - FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1-3Az előadások nyelve: svéd
GRUNDLÄRARPROGRAMMET GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 4-6Az előadások nyelve: svéd
IDROTTSTRÄNARPROGRAMMET MED HÄLSOINRIKTNINGAz előadások nyelve: svéd
IDROTTSTRÄNARPROGRAMMET MED INRIKTNING MOT PRESTATIONAz előadások nyelve: svéd
Industriell ekonomiAz előadások nyelve: svéd
IT-forensisk teknik och IT-säkerhetAz előadások nyelve: svéd
LJUD- OCH MUSIKPRODUKTIONSPROGRAMMETAz előadások nyelve: svéd
MANUS FÖR FILM OCH TVAz előadások nyelve: svéd
MaskinteknikAz előadások nyelve: svéd
Musik- och ljuddesignAz előadások nyelve: svéd
PERSONAL- OCH ARBETSLIVSPROGRAMAz előadások nyelve: svéd
PRODUKTIONSTEKNIKERPROGRAMMETAz előadások nyelve: svéd
SAMHÄLLSVETARPROGRAMMETAz előadások nyelve: svéd
SjuksköterskeprogrammetAz előadások nyelve: svéd
SOCIONOMPROGRAMMETAz előadások nyelve: svéd
SPORT MANAGEMENTAz előadások nyelve: svéd
SYSTEMVETENSKAPLIGAAz előadások nyelve: svéd
UTVECKLING AV ETJÄNSTERAz előadások nyelve: svéd
YRKESLÄRARPROGRAMMETAz előadások nyelve: svéd

II. Magiszter fokozat
Tanulmányok
AFRIKASTUDIERAz előadások nyelve: angol
Business IntelligenceAz előadások nyelve: angol
FÖRETAGSEKONOMI MED INRIKTNING MOT STRATEGISK HRM, MARKNADSFÖRING ELLER REDOVISNINGAz előadások nyelve: angol
IRLÄNDSK LITTERATURAz előadások nyelve: angol
LITTERATURAz előadások nyelve: angol
SOLENERGITEKNIKAz előadások nyelve: angol
AUDIOVISUELLA STUDIERAz előadások nyelve: svéd
BARNMORSKEPROGRAMMETAz előadások nyelve: svéd
BYGGARBETSLEDARPROGRAMMETAz előadások nyelve: svéd
DESTINATIONSUTVECKLINGAz előadások nyelve: svéd
METALLERNAS BEARBETNINGAz előadások nyelve: svéd
RELIGIONSVETENSKAP - RELIGION, MÅNGFALD, MAKT OCH MINORITETERAz előadások nyelve: svéd
SOLENERGITEKNIKAz előadások nyelve: svéd
SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAM INOM VÅRD AV ÄLDREAz előadások nyelve: svéd
SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEUTBILDNING MED INRIKTNING MOT PSYKIATRISK VÅRDAz előadások nyelve: svéd
Sedan Högskolan Dalarna bildades 1977 har den växt snabbt. Våra två campusområden i Falun och Borlänge erbjuder ett drygt 60-tal program och ca 1 100 kurser, utbildningar som är anpassade till arbetsmarknaden. Högskolan har ca 16 000 studenter och ungefär 800 anställda.
Utbildningar tas fram i samverkan med näringslivet och det övriga samhället i regionen. Resultatet är att de senaste åren har studenter från Högskolan Dalarna fått arbete i högre utsträckning än studenter vid de flesta andra högskolor och universitet, enligt Högskoleverket.
Här kombineras tradition och förnyelse av pedagogisk utveckling. Förutom traditionellt lärande med lärarledda föreläsningar på plats så läser hälften av våra studenter nätbaserat, där vi hör till pionjärerna.
Az egyetem www honlapja: www.du.se/

Térkép

Privacy Policy