A felsőoktatási intézmény bemutatása
Varsó, Lengyelország

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

A felsőoktatási intézmény típusa: közgazdasági
Státusz: nem állami

I. Bachelor fokozat
Tanulmányok
Teljes időtartamú
Nem teljes időtartamú
MenedzsmentAz előadások nyelve: angol
Accounting and ControllingAz előadások nyelve: angol
Corporate ManagementAz előadások nyelve: angol
National SecurityAz előadások nyelve: angol
Crisis ManagementAz előadások nyelve: angol
MenedzsmentAz előadások nyelve: lengyel
ForgalmazásAz előadások nyelve: lengyel
EMarketing & Social MediaAz előadások nyelve: lengyel
Menedżer biznesuAz előadások nyelve: lengyel
Nowe trendy w turystyceAz előadások nyelve: lengyel
Organizacja i zarządzanie w turystyce międzynarodowejAz előadások nyelve: lengyel
Przedsiębiorczość międzynarodowaAz előadások nyelve: lengyel
Rachunkowość i controllingAz előadások nyelve: lengyel
Rachunkowość i podatki w małym i średnim przedsiębiorstwieAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie administracją publiczną w unii europejskiejAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie działalnością innowacyjnąAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie funduszami europejskimiAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie państwemAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie przedsiębiorstwem w zintegrowanej europieAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie w bankowości i finansachAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie zasobami ludzkimiAz előadások nyelve: lengyel
AdministracjaAz előadások nyelve: lengyel
KözigazgatásAz előadások nyelve: lengyel
Területi és helyi hatóságokAz előadások nyelve: lengyel
Administracja bezpieczeństwa narodowegoAz előadások nyelve: lengyel
Administracja dyplomatyczno-konsularnaAz előadások nyelve: lengyel
Administracja gospodarczaAz előadások nyelve: lengyel
Administracja instytucji europejskichAz előadások nyelve: lengyel
Administracja skarbowaAz előadások nyelve: lengyel
Bezpieczeństwo pracy (BHP)Az előadások nyelve: lengyel
Prawo pracy i polityka zatrudnieniaAz előadások nyelve: lengyel
Zamówienia publiczneAz előadások nyelve: lengyel
Bezpieczeństwo narodoweAz előadások nyelve: lengyel
Bezpieczeństwo informacji publicznejAz előadások nyelve: lengyel
DyplomacjaAz előadások nyelve: lengyel
Finanse i rachunkowośćAz előadások nyelve: lengyel
Általános könyvelésAz előadások nyelve: lengyel
Pénzügyi elemzésAz előadások nyelve: lengyel
Bankowość i ubezpieczeniaAz előadások nyelve: lengyel
Controlling i audyt finansowyAz előadások nyelve: lengyel
Doradztwo finansowo-księgoweAz előadások nyelve: lengyel
Finanse i inwestycjeAz előadások nyelve: lengyel
Rachunkowość i finanse publiczneAz előadások nyelve: lengyel
Rachunkowość i podatki w małym i średnim przedsiębiorstwieAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwaAz előadások nyelve: lengyel

I. Engineering fokozat
Tanulmányok
Teljes időtartamú
Nem teljes időtartamú
InformatikaAz előadások nyelve: lengyel
Bazy danychAz előadások nyelve: lengyel
Bezpieczeństwo obiektów i informacjiAz előadások nyelve: lengyel
Inżynieria systemówAz előadások nyelve: lengyel
Systemy mobilneAz előadások nyelve: lengyel
Systemy weboweAz előadások nyelve: lengyel
Technologie siecioweAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie i inżynieria produkcjiAz előadások nyelve: lengyel
Inżynieria obsługi procesów wytwórczychAz előadások nyelve: lengyel
Logistyka procesów wytwórczychAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie systemami jakości w procesach wytwórczychAz előadások nyelve: lengyel

II. Magiszter fokozat
Tanulmányok
Teljes időtartamú
Nem teljes időtartamú
MenedzsmentAz előadások nyelve: lengyel
ForgalmazásAz előadások nyelve: lengyel
EMarketing & Social MediaAz előadások nyelve: lengyel
Marketing politycznyAz előadások nyelve: lengyel
Menedżer HRAz előadások nyelve: lengyel
Nowe trendy w turystyceAz előadások nyelve: lengyel
Przedsiębiorczość międzynarodowaAz előadások nyelve: lengyel
Przywództwo w biznesieAz előadások nyelve: lengyel
Rachunkowość i audytAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie administracją publiczną w unii europejskiejAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie działalnością innowacyjnąAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie funduszami europejskimiAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie państwemAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie projektamiAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie przedsiębiorstwem w zintegrowanej europieAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie w bankowości i finansachAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie zasobami ludzkimiAz előadások nyelve: lengyel
AdministracjaAz előadások nyelve: lengyel
KözigazgatásAz előadások nyelve: lengyel
Területi és helyi hatóságokAz előadások nyelve: lengyel
Administracja bezpieczeństwa narodowegoAz előadások nyelve: lengyel
Administracja dyplomatyczno-konsularnaAz előadások nyelve: lengyel
Administracja gospodarczaAz előadások nyelve: lengyel
Administracja instytucji europejskichAz előadások nyelve: lengyel
Administracja skarbowaAz előadások nyelve: lengyel
Bezpieczeństwo pracy (BHP)Az előadások nyelve: lengyel
Fundusze i systemy finansowania projektów Unii EuropejskiejAz előadások nyelve: lengyel
Ochrona danych osobowych, informacji niejawnych i baz danychAz előadások nyelve: lengyel
Prawo pracy i polityka zatrudnieniaAz előadások nyelve: lengyel
Zamówienia publiczneAz előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie ochroną zdrowiaAz előadások nyelve: lengyel

Egységes magiszteri
Tanulmányok
Teljes időtartamú
Nem teljes időtartamú
PszichológiaAz előadások nyelve: lengyel
Psychologia biznesu, rynku pracy i zarządzaniaAz előadások nyelve: lengyel
Psychologia kliniczna dzieci i dorosłychAz előadások nyelve: lengyel
Psychologia mediówAz előadások nyelve: lengyel
Psychologia ogólnaAz előadások nyelve: lengyel
Psychologia rozwoju, dojrzałości i samorealizacjiAz előadások nyelve: lengyel
Psychologia sądowaAz előadások nyelve: lengyel
Psychologia sportu, zdrowia, life-style coachingAz előadások nyelve: lengyel
Psychologia transportuAz előadások nyelve: lengyel
Psychoprofilaktyka i poradnictwo psychologiczneAz előadások nyelve: lengyel
Społeczna psychologia międzykulturowaAz előadások nyelve: lengyel

MBAtöbb »
Executive Master of Business Administration Az előadások nyelve: lengyel

Posztgraduális tanulmányoktöbb »
Akademia Bezpiecznego Biznesu Az előadások nyelve: lengyel
Akademia Przywództwa Az előadások nyelve: lengyel
Asystent rodziny Az előadások nyelve: lengyel
Audyt śledczy Az előadások nyelve: lengyel
Bankowość korporacyjna Az előadások nyelve: lengyel
Bezpieczeństwo i higiena pracy Az előadások nyelve: lengyel
Budowanie kompetencji menedżerskich Az előadások nyelve: lengyel
Coaching w życiu i biznesie Az előadások nyelve: lengyel
Compliance w organizacji Az előadások nyelve: lengyel
Doradztwo i mentoring międzykulturowy Az előadások nyelve: lengyel
Emisja głosu Az előadások nyelve: lengyel
Executive Master of Business Administration (EMBA) Az előadások nyelve: lengyel
Gospodarowanie nieruchomościami Az előadások nyelve: lengyel
Kontrola wewnętrzna i audyt Az előadások nyelve: lengyel
Logopedia Az előadások nyelve: lengyel
Media, kultura, sztuka Az előadások nyelve: lengyel
Menedżer Jakości Az előadások nyelve: lengyel
Menedżer sportu, organizator imprez sportowych Az előadások nyelve: lengyel
Menedżer wizerunku Az előadások nyelve: lengyel
Menedżerskie studia podyplomowe Az előadások nyelve: lengyel
Mindfulness w zarządzaniu i biznesie Az előadások nyelve: lengyel
Neurologopedia Az előadások nyelve: lengyel
Oligofrenopedagogika - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z terapią pedagogiczną Az előadások nyelve: lengyel
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Az előadások nyelve: lengyel
Pomoc psychologiczna i poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne Az előadások nyelve: lengyel
Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela Az előadások nyelve: lengyel
Psychogeriatria Az előadások nyelve: lengyel
Psychologia kliniczna Az előadások nyelve: lengyel
Psychoonkologia Az előadások nyelve: lengyel
Social media i e-marketing Az előadások nyelve: lengyel
Socjoterapia Az előadások nyelve: lengyel
Technika z wychowaniem komunikacyjnym Az előadások nyelve: lengyel
Trener biznesu i rozwoju osobistego Az előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie Flotą Samochodową Az előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami Az előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie podmiotami leczniczymi Az előadások nyelve: lengyel
Zarządzanie portfelem projektów wg teorii ograniczeń Az előadások nyelve: lengyel

Karoktöbb »
Wydział Menedżerski i Nauk Technicznych
Wydział Nauk Społecznych i Administracji

Vidéki központok
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie - Filia w BełchatowieBełchatów
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie - Wydział Zamiejscowy w CiechanowieCiechanów

Az egyetem www honlapja: www.wsm.warszawa.pl/

Térkép

« vissza - Egyetemek
Privacy Policy