Skopje, Macedónia

ФОН Универзитет

A felsőoktatási intézmény típusa: egyetemek
Státusz: nem állami

Kapcsolat:

ул. Киро Глигоров б.б. 1000 Скопје
Тел.02 244 55 55
ФОН е првиот приватен универзитет во Република Македонија, формиран во 2002 година. Според својот капацитет, тој е еден од најголемите универзитети на Балканот. Станува збор за комплетна институција, која оди во чекор со современите светски едукативни трендови и своето име го гради врз цврстите темели на најквалитетниот стручен кадар од земјата и од странство, користејќи притоа модерни средства и методи на едукација.
Az egyetem www honlapja: www.fon.edu.mk

Térkép

Privacy Policy