Štip, Macedónia

Универзитетот Гоце Делчев – Штип

A felsőoktatási intézmény típusa: egyetemek
Státusz: állami

Kapcsolat:

ул. „Крсте Мисирков“ бр. 10-А
Пош. фах 201, Штип - 2000, Р.Македонија
Телефон: +389 32 550 000

I. Bachelor fokozat
Tanulmányok
AgromanagementAz előadások nyelve: macedón
Optometrics и око оптикаAz előadások nyelve: macedón
PhytomedicineAz előadások nyelve: macedón
Renewable energy sourcesAz előadások nyelve: macedón
Systems for automatic managementAz előadások nyelve: macedón
АкушерствоAz előadások nyelve: macedón
Англиски - Наставник програма за обукаAz előadások nyelve: macedón
Англиски и толкување програматаAz előadások nyelve: macedón
АптекаAz előadások nyelve: macedón
АрхеологијатаAz előadások nyelve: macedón
Архитектура и дизајнAz előadások nyelve: macedón
Бизнис информатикаAz előadások nyelve: macedón
Бизнис логистикаAz előadások nyelve: macedón
БиологијаAz előadások nyelve: macedón
Гастрономија, исхрана и диететикаAz előadások nyelve: macedón
ГеографијаAz előadások nyelve: macedón
ГеологијатаAz előadások nyelve: macedón
ГеомеханикаAz előadások nyelve: macedón
Германски - преведување и толкување програмаAz előadások nyelve: macedón
Германски - Програма ПедагошкиотAz előadások nyelve: macedón
ГрадежништвоAz előadások nyelve: macedón
ЕнологијаAz előadások nyelve: macedón
Забни техничари - prosthodontistsAz előadások nyelve: macedón
Здравствен менаџментAz előadások nyelve: macedón
ЗеленчукAz előadások nyelve: macedón
Инженеринг на природните ресурсиAz előadások nyelve: macedón
ИнформатикаAz előadások nyelve: macedón
Информатика за наставаAz előadások nyelve: macedón
ИсторијаAz előadások nyelve: macedón
Компјутерски инженеринг и технологијаAz előadások nyelve: macedón
Компјутерски наукиAz előadások nyelve: macedón
Логистика (индустриски логистика)Az előadások nyelve: macedón
ЛозарствотоAz előadások nyelve: macedón
Македонски јазик и литература - Настава разбираAz előadások nyelve: macedón
Македонски јазик и литература - применети студииAz előadások nyelve: macedón
МатематикаAz előadások nyelve: macedón
Математика за наставаAz előadások nyelve: macedón
Медицински лабораториски техничариAz előadások nyelve: macedón
Медицински сестриAz előadások nyelve: macedón
Менаџмент и претприемништвоAz előadások nyelve: macedón
Наставната програмаAz előadások nyelve: macedón
Нови технологии и материјалиAz előadások nyelve: macedón
Новинарство и за односи со јавностаAz előadások nyelve: macedón
Општа медицинаAz előadások nyelve: macedón
Општата програмаAz előadások nyelve: macedón
Основното образованиеAz előadások nyelve: macedón
ПоледелствотоAz előadások nyelve: macedón
Правни студииAz előadások nyelve: macedón
Превод и толкување на турски јазик и книжевностAz előadások nyelve: macedón
Предучилишна настава и образованиеAz előadások nyelve: macedón
Преработка на производи од животинско потеклоAz előadások nyelve: macedón
Рударството инженерингAz előadások nyelve: macedón
Рурален развојAz előadások nyelve: macedón
Сметководство, финансии и ревизијаAz előadások nyelve: macedón
СтоматологијаAz előadások nyelve: macedón
Текстил, дизајн и менаџментAz előadások nyelve: macedón
Текстилни инженерингAz előadások nyelve: macedón
Туризам - ГевгелијаAz előadások nyelve: macedón
Турски - Програма ПедагошкиотAz előadások nyelve: macedón
ФизиотерапевтиAz előadások nyelve: macedón
Финансиски менаџментAz előadások nyelve: macedón
Хотел-ресторан се разбираAz előadások nyelve: macedón

II. Magiszter fokozat
Tanulmányok
Архитектура и дизајнAz előadások nyelve: macedón
ГеологијатаAz előadások nyelve: macedón
ГрадежништвоAz előadások nyelve: macedón

Doktori tanulmányoktöbb »
За заштита на растенијата Az előadások nyelve: macedón
Ија и геофизиката Az előadások nyelve: macedón
Компјутерски техники и информатика Az előadások nyelve: macedón
Науката за почвата и хидрологијата Az előadások nyelve: macedón
Поледелството Az előadások nyelve: macedón
Рударството инженеринг Az előadások nyelve: macedón

Karoktöbb »
Економски факултет
Електротехнички факултет
Земјоделски факултет
Информатика
Машински факултет
Правен факултет
Технолошко-технички факултет
Факултет за медицински науки
Факултет за музичка уметност
Факултет за образовни науки
Факултет за природни и технички науки
Факултет за туризам и бизнис логистика
Филолошки факултет
Универзитетот "Гоце Делчев" - Штип е државен универзитет, рангиран на второто место на листата на државни универзитети во државата. Како млада и енергична високообразовна институција која постојано ги следи интересите на младата популација, како и најновите светски економски, индустриски и технолошки трендови креираме извонредни можности за високо образование. Дипломите на Универзитетот "Гоце Делчев" - Штип се меѓународно признати и се сигурна потврда за влез на домашниот и меѓународен пазар на трудот. Универзитетот "Гоце Делчев" - Штип интегрира 13 факултети, организирани во 3 универзитетски кампуси. Наставата се изведува во наставни центри кои се дисперзирани во 12 града во Македонија. 16.000 студенти веќе го препознаа Универзитетот "Гоце Делчев" - Штип, како одлична можност за својот академски раст. Стигни до твојата животна цел! Препознај ја својата иднина!
Az egyetem www honlapja: www.ugd.edu.mk/index.php/en/

Térkép

Privacy Policy