Durrës, Albánia

Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës

A felsőoktatási intézmény típusa: egyetemek
Státusz: állami

Kapcsolat:

L.1, Rruga e Currilave, Durrës
Tel: 00355 52 239161

I. Bachelor fokozat
Tanulmányok
Administrim BiznesAz előadások nyelve: albán
Administrim PublikAz előadások nyelve: albán
Bankë – FinancëAz előadások nyelve: albán
Biologji-KimiAz előadások nyelve: albán
Eksepert në Proçese FormimiAz előadások nyelve: albán
Financë – KontabilitetAz előadások nyelve: albán
Gjuhë – Letërsi – AnglishtAz előadások nyelve: albán
Gjuhé AnglezeAz előadások nyelve: albán
Hotel RestorantAz előadások nyelve: albán
Infermieri e PérgjithshmeAz előadások nyelve: albán
Informatikë – AnglishtAz előadások nyelve: albán
JuridikAz előadások nyelve: albán
Matematikë – FizikëAz előadások nyelve: albán
Matematikë – InformatikëAz előadások nyelve: albán
Menaxhim – MarketingAz előadások nyelve: albán
Mësues i Ciklit të UlëtAz előadások nyelve: albán
Proceset e FormimitAz előadások nyelve: albán
Psikologji – SociologjiAz előadások nyelve: albán
Shkenca EkonomikeAz előadások nyelve: albán
Shkenca KompjuterikeAz előadások nyelve: albán
Shkenca PolitikeAz előadások nyelve: albán
Sistemet e InformacionitAz előadások nyelve: albán
Teknologji InformacioniAz előadások nyelve: albán
Turizëm ArkeologjikAz előadások nyelve: albán
Turizëm KulturorAz előadások nyelve: albán

II. Magiszter fokozat
Tanulmányok
Administrimin FinanciarAz előadások nyelve: albán
Administrimin PublikAz előadások nyelve: albán
Asistencë LigjoreAz előadások nyelve: albán
Asistent AdministrativAz előadások nyelve: albán
Asistent LigjorAz előadások nyelve: albán
Bankë – FinancëAz előadások nyelve: albán
DidaktikëAz előadások nyelve: albán
E Drejtë DetareAz előadások nyelve: albán
E Drejtë e ProvësAz előadások nyelve: albán
E Drejte Ndërkombëtare PrivateAz előadások nyelve: albán
E Drejtë PrivateAz előadások nyelve: albán
E Drejtë Publike NdërkombëtareAz előadások nyelve: albán
Edukim në VazhdimAz előadások nyelve: albán
Ekonomi BiznesAz előadások nyelve: albán
Gjeopolitika dhe Sistemet e SigurisëAz előadások nyelve: albán
Industria e Sigurimeve dhe Drejtimi i RrezikutAz előadások nyelve: albán
Infermieri KirurgjikaleAz előadások nyelve: albán
Menaxhim – MarketingAz előadások nyelve: albán
Menaxhim BiznesiAz előadások nyelve: albán
Menaxhim dhe Supervizim i Institucioneve ArsimoreAz előadások nyelve: albán
Menaxhim NdërtimiAz előadások nyelve: albán
Menaxhim TransportiAz előadások nyelve: albán
Mësimdhënie e gjuhës anglezeAz előadások nyelve: albán
Mësimdhënie Gjuhë – LetërsiAz előadások nyelve: albán
Mesimdhënie Gjuhë – Letërsi – AnglishtAz előadások nyelve: albán
Mësimdhenie në Psikologji – SociologjiAz előadások nyelve: albán
NdihmësdentistAz előadások nyelve: albán
Politika dhe AdministrimAz előadások nyelve: albán
Rrjete KompjuterikeAz előadások nyelve: albán
Shërbim Social dhe KomunitarëAz előadások nyelve: albán
Shkenca Kompjuterike të AplikuaraAz előadások nyelve: albán
Sistemet e Jetës, Jo Jetës dhe Sigurimet DetareAz előadások nyelve: albán
Specialist Rrjetash KompjuterikeAz előadások nyelve: albán
Studime RajonaleAz előadások nyelve: albán
Teknologji AutomobilashAz előadások nyelve: albán
Universiteti "Aleksandër Moisiu" Durrës është një institucion publik i arsimit të lartë i krijuar me Vendim të Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, Nr. 801, datë 20.12.2005 "Për hapjen e Universitetit "Aleksandër Moisiu" në Durrës".
Për herë të parë universiteti hapi dyert për studentët në vitin akademik 2006-2007 ku në bankat e tij filluan studimet universitare rreth një mijë studentë nga i gjithë vendi. Sot në vitin e pestë të jetës, Universiteti "Aleksandër Moisiu ka rreth 7000 studentë.
Me hapjen e Universitetit "Aleksandër Moisiu", Qeveria Shqiptare nuk kishte për qëllim hapjen e një institucioni të ri në vend, por hapjen e një institucioni ndryshe, i cili do të sillte eksperiencat më të mira akademike perëndimore. Filozofia e punës është "studenti në qendër të vëmendjes", që do të thotë se gjithçka që ndodh në universitet që nga procesi mësimor, shërbimet, aktivitetet dhe mjetet janë në dispozicion ekskluziv të studentit. Kjo bëhet e mundur nëpërmjet një stafi dinamik të zgjedhur dhe të përkushtuar, një ambjenti të kompjuterizuar që mundëson kontakte të vazhdueshme me botën akademike perëndimore dhe nëpërmjet veprimtarive të larmishme ekstrakurrikulare.
Az egyetem www honlapja: www.uamd.edu.al/new/

Térkép

Privacy Policy