Tirana, Albánia

Universiteti i Tiranës

A felsőoktatási intézmény típusa: egyetemek
Státusz: állami

Kapcsolat:

Sheshi "Nënë Tereza" Tirana, Albania Kutia Postare Nr 183 Tel: +  355 4 222840

Doktori tanulmányoktöbb »
Drejtësisë Az előadások nyelve: albán
Filozofi Az előadások nyelve: albán
Letërsi botërore Az előadások nyelve: albán
Mjekësisë Az előadások nyelve: albán
Pedagogji Az előadások nyelve: albán
Psikologji Az előadások nyelve: albán
Punë Sociale Az előadások nyelve: albán
Shkenca gjuhësore Az előadások nyelve: albán
Sociologji Az előadások nyelve: albán
Universiteti ynë është një institucion me traditë. Themelimi i tij daton më 1957 por është për tu përmendur fakti se gurët e parë në themelimin e Universitetit të Tiranës janë vendosur që me krijimin e institucioneve të para arsimore që prej vitit 1946. Qysh atëherë kanë kaluar disa dhjetëvjeçarë dhe bashkë me ta breza të tërë pedagogësh, shkencëtarësh, punonjësish dhe studentësh. Dhe suksesi i Universitetit të Tiranës u kushtohet pikërisht atyre. Prandaj, mijëra studentë të rinj që e njohin këtë traditë dhe profesorët që punojnë me ta, ecin në gjurmët e tyre, duke u përpjekur vazhdimisht për të qenë kudo dhe në çdo kohë më të mirët.

Universiteti ynë, si çdo institucion tjetër arsimor, i ofron komunitetit një shërbim të vyer. Rritja e cilësisë së shërbimit dhe, në veçanti, përsosja e nivelit të mësimdhënies dhe kërkimit shkencor, arrihen nëpërmjet komunikimeve të vazhdueshme dhe të frytshme me studentët. Prandaj ai është promotor i elitës studentore, të cilën e ndihmon me forma nga më të ndryshmet, duke nxitur edhe funksionimin e mirë të përfaqësive studentore, që studentët, si një nga grupet kryesore të interesit në arsimin e lartë, të jenë pjesë e procesit të vendimmarrjes.
Az egyetem www honlapja: www.unitir.edu.al/

Térkép

Privacy Policy